آشنایی با سافت باکس (Softbox)

سافت باکس نيز از خانواده چتر و اکتاباکس ها ميباشد و براي ملايم کردن نور فلاش ها بر روي سوژه استفاده ميگردد، معمولا داخل سافت باکس ها به رنگ نقره اي مي باشد و قابليت نصب سايبان هايي به شکل شبکه اي، ماسک هاي مخصوص و صفحه هاي ملايم کننده نور وجود دارد، سافت باکس هاي بزرگتر با نور ملايم تر و سافت هاي کوچکتر با نور کنتراست بالا و متمرکز تر عمل ميکنند.

کاسه چتر (Umbrella Flood Reflector)
براي محدود کردن و تمرکز نور بر روي قسمت مياني چتر و جلوگيري از انعکاس نور در محيط از کاسه چتر استفاده ميکنيم، در مواقع لازم و در جايي که نميتوانيم از چتر، اکتاباکس و سافت باکس ها استفاده نماييم ميتوانيم با تاباندن و تنظيم نور فلاشها بوسيله کاسه چتر بر روي سقف يا ديوارها نور ملايم و کنترل شده اي را بر روي سوژه تجربه نماييم.
گوبو (Gobo)

گوبو يا سايبان نور صفحه مستطيل شکل مشکي ميباشد که بوسيله بوم در جلوي فلاش براي مسدود کردن قسمتي از نور استفاده ميشود.
بوم (Boom)
بوم و بازويي ابزار ارتباطي هستند که بر روي پايه فلاش ها نصب ميشوند و بوسيه آنها ميتوان تجهيزات اصلي و جانبي را براي نور پردازي تنظيم نمود، کاربرد اصلي بوم ها براي نورپردازي سوژه از قسمت بالا و تنظيم نور فلاشها بشکلي که پايه هاي فلاش در کادر ديده نشود ميباشد.

پانتوگراف (Pantograph)
وسيله بسيار مناسبي براي تجهيز آتليه و استوديوهاي ثابت عکاسي ميباشد، با استفاده از پانتوگراف ها ريلهاي سقفي جايگزين پايه و سه پايه هاي تجهيزات نور پردازي و عکاسي ميشود و محيط آتليه و استوديو خلوت و قابل دسترس تر مي باشد، سرعت عمل، جابجايي و تنظيم تجهيزات با استفاده از پانتوگراف ها بسيار بهينه ميگردد. 

منبع: تبيان زنجان

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ