آموزش پنچرگیری دوچرخه

1. پيدا کردن پنچري
قبل از خارج کردن تيوب ابتدا تاير را بازديد کنيد. از قسمت والف شروع کنيد، تمام حوالي قسمت والف را براي پيدا کردن دليل پنچري بررسي کنيد. هر نوع شيشه يا ريزه سنگي را که مي بينيد برداريد. حتي اگر دليل پنچري را پيدا کرديد، بررسي تاير را تا رسيدن به محل شروع ادامه دهيد.

2. خارج کردن تيوب
با فشار دادن والف اجازه دهيد تا باد تيوب خالي شود (با باز کردن مغزي داخلي والف نيز مي توانيد اينکار را انجام دهيد). در يک طرف تاير(ترجيحاً خلاف قسمت والف) با استفاده از تايليور (از تمامي فروشگاههاي لوازم دوچرخه قابل تهيه مي باشد) که تا زير لبه تاير در داخل طوقه فشار داده ايد، به سمت خودتان حرکت دهيد تا لبه تاير خارج شود. اينکار را تا زماني که تمام تاير از داخل طوقه آزاد شود ادامه دهيد.سپس تيوب را کاملا خارج کنيد و تاير را نيز از روي طوقه جدا کنيد.

3. باد زدن تيوب پنچر
تيوب را باد بزنيد و به صداي خروج باد گوش بدهيد. عبور دادن تيوب از جلوي لب ها يکي از ترفندهاي جالب در پنچرگيري است. اگر نتوانستيد بار اول سوراخ پنچري را پيدا کنيد، مجدداً تيوب را باد بزنيد و اينبار آنرا از داخل ظرف آب بگذرانيد تا محل خروج حباب هاي هوا را کشف کنيد. سپس تيوب را قبل از رفتن به مرحله بعد خشک کنيد.
مراقب باشيد: در هنگام اتصال پمپ باد به والف جهت باد زدن مراقب باشيد تا والف تيوب را خم نکنيد. پمپ باد بايد به طور مستقيم روي والف قرار گرفته و به طور مستقيم نيز از آن خارج شود. در صورت اتصال نادرست پمپ باد ممکن است والف از محل اتصال به تيوب شکسته شود.

4. تيوب را آماده کنيد
سايز مناسب وصله پنچري را آماده کنيد (اگر در مورد اندازه وصله مطمئن نيستيد از وصله بزرگتر استفاده کنيد). اطراف محل پنچري را به آرامي سنباده بزنيد. از تميز بودن سطح اطراف محل پنچري مطمئن شويد. مقداري چسب پنچري به محل پنچري بريزيد و با انگشت آنرا به شکل دايره اي به قطر 2 سانتيمتر پخش کنيد. اجازه بدهيد تا چسب خشک شود. مجدداً يک لايه نازک ديگر همانند لايه قبلي اضافه کنيد. بار ديگر اجازه دهيد تا خشک شود (با خشک شدن چسب پنچري رنگ آن از حالت شفاف به کدر تغيير مي کند).

5. وصله را بچسبانيد
در صورت مشخص نبودن محل دقيق پنچري بعد از خشک شدن چسب پنچري، تيوب را کمي باد بزنيد، اينکار به شما کمک خواهد کرد تا محل سوراخ پنچري براحتي مشخص شود. وصله را بعد از جدا کردن فويل پشت آن، محکم روي محل پنچري فشار دهيد. اگر پشت وصله يک لايه نازک سلفون نيز وجود داشت مي توانيد آنرا برداريد. حالا محل پنچرگيري را براي جلوگيري از چسبيدن تيوب به جداره داخلي تاير، آغشته به گچ، پودر تالک، يا خاک جاده کنيد.

6. بررسي جداره داخلي تاير
قبل از جا زدن تيوب، جداره داخلي تاير را براي وجود عامل پنچري دوبار بررسي کنيد. در يکي از حالات فقط قسمتي از تاير که مستقيماً با مسير در تماس است را با دقت بررسي کنيد. قرار دادن تيوب روي تاير به شما در يافتن محل حدودي پنچري کمک خواهد کرد. با نوک انگشتتان جداره داخلي تاير را جستجو کنيد و با کمک حس لامسه عامل پنچري را پيدا کنيد و برداريد.

 

7. تاير را جا بزنيد
پس از پنچرگيري تيوب و بررسي تاير براي شيشه، سنگ ريزه و اجسام تيز، يک طرف تاير را داخل طوقه جا بزنيد. تيوب را کمي باد کنيد و داخل تاير قرار دهيد (ابتدا والف را از حفره طوقه رد کنيد). از قسمت مقابل والف شروع به جا زدن تاير کنيد. با انگشت شصت خود لبه تاير را داخل طوقه قرار دهيد. اينکار را ادامه دهيد تا فقط يک قسمت تاير در محل والف بيرون مانده باشد. والف را کمي بالا بکشيد و با استفاه از انگشتان شصت تان، آن قسمت باقي مانده از تاير را داخل طوقه قرار دهيد.

8. بررسي هاي نهايي را انجام دهيد
بررسي کنيد که تيوب در بين طوقه و لبه تاير گير نکرده باشد. براي پيدا کردن قسمت هايي از تاير که نرم به نظر ميرسند(تيوب تا خورده) ولي تاير شکل خود را حفظ کرده، بعد از باد زدن تاير آنرا با دستانتان بررسي کنيد. اطراف تاير را براي پيدا کردن هر نوع برجستگي يا فرورفتگي لاستيک در طرقه بررسي کنيد، در صورت يافتن کمي باد تاير را کم کنيد و قسمت هايي از لاستيک را که بيش از اندازه در طوقه فرو رفته به سمت بيرون و قسمت هاي برجسته را با دست فشار دهيد تا در محل مناسب خود روي طوقه قرار بگيرند.
تاير را به ميزان توصيه شده باد کنيد و بار ديگر محل قرارگيري لبه هاي لاستيک را بررسي کنيد که در حالت باد شده نيز بطور صحيح قرار گرفته باشد. در پايان، با چرخاندن لاستيک بررسي کنيد تا لاستيک به صورت دايره وار بچرخد. در صورتي که به حالت داره اي صحيح گردش نکرد، باد تاير را خالي کنيد و مجدداً محل برجسته يا فرورفته را بررسي کنيد.

نکات پنچرگيري
- در هنگام خارج کردن تيوب از داخل تاير، به محل قرارگيري تيوب دقت کنيد تا بعد از يافتن پنچري، راحت تر بتوانيد محل آن را روي تاير مشخص و عامل پنچري را پيدا کنيد.
- محل پنچري را با يک خودکار ضربدر بزنيد تا راحت تر بتوانيد محل آنرا پيدا کنيد.
- اگر هيچ نوع سنباده اي نداريد، محل پنچري را با يک سنگ يا سطح جاده سنباده بزنيد.
- اگر تايرهايتان به راحتي کم باد مي شوند، يک نوار طوقه نازک يا يک نوار طوقه ثانويه استفاده کنيد تا لبه هاي تاير کمتر در طوقه فرو بروند.
- براي تايرهاي باريک، نوار طوقه نازک تر استفاده کنيد، اينکار بستن و باز کردن تاير را آسان تر مي کند.
- آخرين قسمت جاانداختن لاستيک روي طوقه بايد در محل قرارگيري والف انجام شود. مطمئن شويد که لبه تاير تا حدممکن درون طوقه جاي گرفته باشد. برخي از تايرهاي خيلي باريک براي جا انداختن نياز به تايليور دارند. همچنين استفاده از تايليور مخصوص VAR25 به شما کمک خواهد کرد تا از آسيب رسيدن به تيوب در هنگام جازدن لاستيک جلوگيري شود.

شناسايي پنچري
دو پنچري کوچک با فاصله خيلي نزديک به يکديگر نشان دهنده گاز گرفته شدن تيوب مي باشد. اين اتفاق زماني رخ مي دهد که تيوب در حين عبور از روي يک جسم تيز، بين طوقه و تاير قرار مي گيرد. باد نشدن کافي تايرها يکي از دلايل شايع اين نوع پنچري مي باشد. بررسي کنيد که جداره تاير بريده نشده باشد. در صورت بريدگي تاير شما نياز به تعميرات اضطراري پيدا خواهيد کرد که در اين آدرس مي توانيد به آن دسترسي پيدا کنيد. زين دوچرخه
وجود يک حفره در سمت داخلي تيوب نشان مي دهد که دليل پنچري به خاطر نوک سيم پره بوده است. جدااره داخلي طوقه را بررسي کنيد تا مطمئن شويد نوار طوقه به خوبي سوراخ هاي سيم پره را پوشانده باشد و هيچ کدام از سيم پره ها از سطح طوقه بالاتر نيامده باشند، در غيراينصورت بايد به پايين هدايت شوند.
يکي از دلايل نه چندان شايع پنچري، وجود لبه هاي تيز در حفره اي مي باشد که والف از آن عبور مي کند. پنچري هاي بوجود آمده در والف قابل ترميم نيستند.