آیا می توان از یک دوچرخه برای مقاصد مختلف استفاده کرد؟

پاسخ اين سوال مثبت است. البته مهم ترين عامل در اين کار سايز چرخهاست. بسياري از دوچرخه هاي کامفورت، هيبريد و دوچرخه کوهستان لاستيکهايي دارند که مي توان در هر دو فضاي هموار و ناهموار از آنها استفاده کرد. همچنين در بسياري از دوچرخه ها مي توان لاستيکهاي برجسته را با لاستيکهاي صاف عوض کرد.
انواع فرمان دوچرخه :
•    فرمان فلت:
ساده ترين نوع فرمان دوچرخه، فرمان فلت مي باشد. اين فرمان يک ميله ي صاف مي باشد که در گذشته در بين دوچرخه سواران روستايي معمول بود اما امروزه در بين عموم مردم مورد استفاده قرار مي گيرد.
•    فرمان Drop bar:
اين مدل از فرمان دوچرخه معمولا در دوچرخه هاي جاده ديده مي شود. اين طراحي به دوچرخه سوار اين امکان را مي دهد که دستش با شکلهاي مختلف بر روي فرمان قرار دهد و بدنش را به سمت جلو بکشد تا بتواند غلبه بهتري بر باد داشته باشد.
•    فرمان پروانه اي (Butterfly Bars) :
از اين فرمانها معمولا در دوچرخه هاي توريستي و يا دوچرخه هايي که قرار است با آنها مسافت زيادي پيموده شود استفاده مي شود. چراکه اين فرمانها راحتي زيادي را به همراه دارند و در موقعيت هاي مختلف مي توان از آنها استفاده کرد. از اين فرمانها گاهي در دوچرخه هاي محلي ارزان قيمت هم استفاده مي شود.
•    فرمان ايروبيک :
اين مدل فرمان در مسابقات بويژه مسابقات انفرادي مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين مدل طراحي فرد به راحتي قادر به تغيير نوع گرفتن فرمان نيست اما اين مدل در دست گرفتن فرمان به حفظ ويژگيهاي ايروديناميکي فرد و حرکت سريعتر در هنگام سواري کمک مي کند.
•    فرمان Cruiser :
اين نوع فرمان به دوچرخه سوار اين امکان را مي دهد که به صورت صاف بر روي دوچرخه قرار گيرد . اين فرمانها معمولا در دوچرخه هاي کامفورت مورد استفاده قرار مي گيرند.