از سافت باکس ها کجا استفاده کنیم ؟

تقريباً ذر هر شرايطي مي توانيد از سافت باکس ها استفاده کنيد . يکي از بهترين کاربردهاي سافت باکس ها ، بخصوص انواع چهار ضلعي ، شبيه سازي نور نرم در پنجره شمالي مي باشد .عکاسان از ابتدا به زيبايي نور پنجره شمالي واقف بوده و تقريباً هر استوديوي عکاسي از سال 1850 تا 1930 ميلادي داراي اطاقي با يک پنجره بزرگ شمالي جهت عکسبرداري پرتره بوده است . در شکل زير مقايسه اي بين يک عکس مدرن با استفاده از سافت باکس LiteDome خيلي بزرگ با پرتره اي قديمي با نور پنجره شمالي گرفته شده در سال 1900 ميلادي انجام شده است . شباهت کيفيت نور در اين دو تصوير بسيار جالب است .

از آنجايي که باز و بسته نمودن و حمل سافت باکس ها بسيار راحت است عکاسان مي توانند پرتره هاي نور پنجره شمالي را در هر موقعيت مکاني توليد کنند . به همين دليل است که از سافت باکس ها در استوديوها و در فضاي باز براي عکسبرداري ، فيلمبرداري و تصوير برداري ويديويي بطور گسترده استفاده شده و محبوبترين ابزار کنترل نور در جهان مي باشد .