انواع دوچرخه ها بر اساس ساختار:

   مشخصات دوچرخه مسابقه سه جانبه خاص:
اين دوچرخه ها بسيار سبک هستند و در عين حال بسيار قوي و محکم هستند و در شرايط سخت بسيار خوب عمل مي کنند.
آنها لاستيک نيمه برجسته دارند که براي زمينهاي ناهموار مناسب هستند. در اين دوچرخه ها شما بيشتر به سمت جلوي دوچرخه خم مي شويد. آنها آيروديناميکتر هستند و کار همسترينگ شما در اين دوچرخه ها موثر تر خواهد بود. اين دوچرخه ها براي مانورهاي عمومي و يا دوچرخه سواري طولاني مناسب نيستند .
2-    مشخصات دوچرخه تاشونده : اين دوچرخه را مي توان تا کرد و در يک کيسه جاي داد . اين دوچرخه براي افرادي که قصد سفر با دوچرخه دارند بسيار مناسب است. اين دوچرخه ها بسيار سبک وزن و در عين حال محکم هستند.
3- مشخصات  دوچرخه برقي : در اين دوچرخه ها موتوري طراحي شده است که با باتري کار مي کند و به  شما در بالا رفتن از تپه ها کمک مي کند . همچنين اين دوچرخه ها ميزان فشاري که شما به پدال وارد مي کنيد را توسط سنسوري که در آنها تعبيه شده است، محاسبه مي کنند.
3-    مشخصات دوچرخه تک دنده : اين دوچرخه ها معمولا تنها يک دنده دارند و براي استفاده طولاني مدت و بيشتر در فضاهاي شهري مورد استفاده قرار مي گيرند.
انواع دوچرخه ها بر اساس راحتي :
3-    مشخصات دوچرخه کامفورت:
 تاکيد اين دوچرخه ها بر راحتي بيشتر است و اين دوچرخه ها براي سواري در اطراف محله ها و پارکها و مسيرهاي دوچرخه سواري ايده آل مي باشند.
ويزگيهاي اين دوچرخه ها داشتن صندلي راحت، لاستيکهايي با قطر حدودي 26 اينچ و حالت نشستن راحت تر است.
4-   مشخصات  دوچرخه هيبريد:
اين دوچرخه ها صندلي راحتي دارد و بدن در هنگام نشستن بر روي آنها حالت عمودي خود را حفظ  مي کند . در اين دوچرخه ها براي چرخهاي 26 اينچ از فرک و سيت پست 700 ميلي متر استفاده مي شود که راحتي بيشتري را به ارمغان مي آورد. اين دوچرخه ها انتخاب مناسبي براي رفتن به محل کار يا مدرسه و لذت بردن از محيط اطراف هستند.
نکته: هر دو نوع دوچرخه هاي کامفورت و هيبريد مي توانند در انواع مدلهاي دوچرخه بر اساس فضاي استفاده وجود داشته باشند.