اهداف تورهای یکروزه

تورهايي که با اهداف مختلفي انجام مي شوند و در کنار آن عموما دستاوردهاي قابل توجهي نصيب سازمان مي‌شوند.
در اين نوشتار قصد داريم برخي از نکات مهم در برگزاري تور يکروزه را به صورت يک فرآيند در اين خصوص مشخص نماييم.
الف) هدفمند باشد.
برگزاري تور گردشگري معمولا رويدادي هزينه بر است. بنابراين بايد حتما حساب هزينه و فايده کرده باشيد. در بسياري از موارد اساسا شما نيازي به برگزاري تور نداريد و مي توانيد از راه هاي ديگري همان دستاوردها را کسب کنيد. لذا پيش از هر اقدامي بايد هدف خود را از برگزاري تور مشخص کنيد. عموما زماني از تور گردشگري استفاده مي کنيم که نتيجه آن به قرارداد و يا شرايط مشابهي ختم مي شود که شرکت از آن منتفع مي گردد. گاهي اوقات نيز تورهاي گردشگري را براي مشترياني برگزار مي کنيم که مي خواهيم اعتبار خودمان را نزدشان بالا ببريم و بتوانيم آنها را براي سال هاي آينده به عنوان مشتري حفظ نماييم. در اين صورت نيز بايد سنجيد که ميزان درآمدي که از مشتري بدست مي آوريم چه نسبتي با هزينه تور گردشگري دارد. برخي اوقات نيز به منظور اثرگذاري بر روي رهبران فکري از قبيل دانشجويان و يا حتي دانش آموزان تور برگزار مي کنيم.
ب) برنامه‌ريزي شده باشد.
هيچ تور گردشگري نمي تواند بدون برنامه ريزي صحيح به خوبي برگزار شود. اما در اين گزينه مراد يک برنامه ريزي براي اجراي تور نيست. منظور از برنامه ريزي يعني اينکه بدانيم چگونه مي خواهيم از طريق تور به اهداف خودمان دست پيدا کنيم. فکر کنيد اگر شما بخواهيد دانشجويان را متمايل به همکاري پاره وقت با شرکت خودتان کنيد به طوري که برخي هزينه هايتان را کاهش دهيد و از طرفي بتوانيد از نيروي با ايده و خلاق استفاده کنيد، اين مساله بايد از قبل ديده شده باشد و در بخشي از برنامه تور به آن پرداخته شود. براي اين منظور مي توانيد در بهترين زمان که افراد در اوج آمادگي ذهني هستند، از آنها دعوت کنيد که در نشستي صميمانه با مديران شرکت کنند و حين اين نشست اهداف خودتان را با آنها در ميان بگذاريد و فرمي به آنها بدهيد تا در صورت تمايل به شما بپيوندند. به خاطر داشته باشيد که در اين مواقع بهتر است پيش از هر چيز آينده نگري کرده باشيد و بدانيد که اين افراد در آينده چگونه مي خواهند با شما همکاري کنند.
ج) متناسب باشد.
انواع متفاوتي از تورهاي گردشگري وجود دارند. تورهاي يک روزه، چند روزه از نظر زمان متفاوت اند. تورهاي داخلي و خارجي از نظر مکان متفاوت اند. تورهاي آموزشي، تفريحي، ورزشي و ... از حيث نوع فعاليت متفاوت اند. بايد هميشه در نظر داشته باشيد که چه کساني را براي تور دعوت کرده ايد. به عنوان مثال براي دانشجويان نوعي از برنامه ها سرگرمي اهميت دارد و براي بازاريان ممکن است نوع ديگري را بپسندند. به ويژه دقت داشته باشيد، حتي اگر قشر خاصي نوع ديگري از تفريح را مي پسندد، آنچه از روابط عمومي انتظار مي رود اين است که مطابق عرف برنامه را برگزار کند. در اين مورد رده بندي هاي سني و محتوايي که در برنامه ارائه مي دهيد را مورد نظر داشته باشيد.
د) يکپارچه باشد.
يکپارچه سازي فعاليت هاي روابط عمومي در تمام ابعاد يک واقعيت غير قابل کتمان است. اگر تمام فعاليت هاي شما در يک جهت نباشند، نمي توانيد نتايج مورد نظر خود را از برنامه تان بگيريد. به عنوان مثال اگر مي خواهيد گروهي از دانشجويان را براي آگاهي از شرايط آلودگي هوا، به نقاط مختلف ببريد، بايد محتوايي که به آنها مي دهيد از تمام کانال ها به يک واقعيت و آن واقعيتي که شما تعريف کرده ايد اشاره داشته باشند. در غير اين صورت قشر دانشجو و نخبه و رهبران فکري به زودي متوجه مي شوند که دارند جهت دهي مي شوند.
ه) اهداف پنهان و آشکار داشته باشد.
به خاطر داشته باشيد که هر برنامه اي نمي تواند تمام اهداف خودش را به صورت آشکار به نمايش بگذارد. شما در حين يک تور گردشگري يک سري اهداف پنهان را نيز دنبال مي کنيد. در مورد اين موارد اصلا صحبت نمي کنيد اما در حين برنامه ها به آنها مي پردازيد. در کل هرچه افراد کمتر احساس کنند که در يک فضاي تبليغاتي و تحت اطلاع رساني هاي جهت دهي شده قرار گرفته شده اند، از اثربخشي کار شما مي کاهد. فکر کنيد که چگونه مي توانيد حرفي را بزنيد در حالي که هيچ چيز نگفته باشيد. گاهي اوقات بايد چيزهايي را نشان دهيد. گاهي اوقات نيز بايد کاري کنيد که افراد خودشان به آن برسند. هوشمندي در روابط عمومي يعني بتواند تشخيص دهد که چگونه مي تواند به اين مسائل برسد.
و) شادي و نشاط آفرين باشد.
قطعا همه مراسم نمي توانند شاد باشند و بسياري از رويدادها غم انگيز هستند. اين غم و غم انگيزي بحثي است که بيشتر براي فضاهاي ديني و مناسبتي امکان دارد به کار رود اما در بيشتر اوقات بايد سعي کنيد به شدت از آن احتراز کنيد. روابط عمومي زماني مي تواند تاثير گذار باشد که بتواند در حين خنده به افراد چيزي را ياد بدهد. اگر نخندانيد نمي توانيد نظر افراد را به خودتان جلب کنيد. مردم دوست دارند که تفريح کنند و اين تفريح و سرگرمي بايد دو ويژگي داشته باشد: اول اينکه شاد باشد و دوم اينکه هيجان انگيز باشد. اين دو ويژگي مي توانند برنامه ها را متفاوت کنند. بنابراين از هر فرصتي براي ايجاد اين دو موقعيت استفاده کنيد.
قطعا برگزاري يک تور گردشگري به الزامات بيشتري نياز دارد که در کتابهاي روابط عمومي به آنها کمتر اشاره شده است. بنابراين توصيه مي شود متخصصان روابط عمومي براي کسب اطلاعات بيشتر در خصوص اين موضوعات حتما کتاب هاي رشته هاي مديريت جهانگردي و ديگر رشته هاي مرتبط را مطالعه کنند. به خاطر داشته باشيد که روابط عمومي رشته اي ميان رشته اي است و از اين حيث نيازمند دانش وسيعي از حوزه هاي مختلف مي باشد.