اکوتوریسم در ایران

کشور ما در ميان ساير کشورهاي منطقه از ظرفيت بالايي براي اکوتوريسم برخوردار است. وجود فصول چهارگانه و آب و هواي متنوع به طور هم­زمان در نقاط مختلف کشور، دارا بودن مرزهاي طولاني در آب و خشکي با کشورهاي همسايه، وجود جزاير، تنوع گياهي، ايلات و اقوام مختلف، همگي زمينه­ هاي مختلف اکوتوريسم و طبيعت گردي را در کشورمان فراهم نموده است ولي متاسفانه هنوز مطالعات و اقدامات لازم براي بهره ­گيري منطقي و ايده ­آل از اين ظرفيت ها صورت نگرفته است. تور طبيعتگردي

با اين وجود، با اجراي برنامه هاي مطالعاتي دقيق، برنامه ريزي و مديريت مناسب، به دليل پتانسيل بالايي که براي فعاليت در زمينه گردشگري بر پايه طبيعت در ايران وجود دارد، مي توانيم منتظر ظهور و شکوفايي تورهاي طبيعت گردي متنوع و همچنين آينده اي روشن و پررونق در حوزه گردشگري در کشورمان باشيم.