ایمنی دانش آموزان و دوچرخه سواری

يادگيري دوچرخه سواري در بچه ها نخستين قدم به سوي مستقل شدن است. زماني که بچه اي ياد گرفت چگونه دوچرخه سواري کند، دوچرخه ديگر براي او يک وسيله تفريح و حتي وسيله نقليه اي به حساب مي آيد که او را به پارک يا خانه دوستانش مي برد. دانش آموزاني که به جاي استفاده از سرويس مدارس يا تاکسي، دوچرخه را انتخاب مي کنند در واقع به سلامت خود کمک کرده اند. عدم استفاده از اتومبيل به کاهش بار ترافيک کمک مي کند و موجب مي شود همه مردم به موقع به محل کار خود برسند.
خيلي مهم است که مادران بدانند حس استقلال طلبي در فرزندانشان مسووليت پذيري را هم به همراه مي آورد. والدين بايد به فرزندان خود آموزش دهند که راندن دوچرخه مستلزم «شناخت قوانين جاده ها» است، بخصوص اگر دانش آموزان مجبور شوند از يک خيابان و اتوبان براي رانندگي يا دوچرخه سواري استفاده کنند. نمايندگي اسکات
خطر هميشه در کمين دوچرخه سواران است. هر ساله در کاليفرنيا چيزي حدود دو هزار دانش آموز به خاطر استفاده از دوچرخه به عنوان وسايل نقليه، جراحت هاي عميقي مي بينند. اين آمار تکان دهنده مسوولان کاليفرنيا و بسياري از شهرهاي ديگر را بر آن داشت که براي دانش آموزان زير ?? سال قوانين بسيار سخت و جدي در مورد استفاده از دوچرخه به عنوان يک وسيله نقليه تعيين کنند.

به عنوان مثال يکي از اين قوانين که اجراي آن ضرورت دارد استفاده از کلاه ايمني است. در هر جامعه اي مدرسه مي تواند نقش بسيار مهمي در آموزش مسائل مختلف به دانش آموزان داشته باشد.
منبع: افتاب