برندهای پر طرفدار دوچرخه

سه تا کمپاني معروف دوچرخه تو ايران و تهران نمايندگي فروش دارن که ميتونيد بريد دوچرخه هاشون رو ببينيد و انتخابتون رو بکنيد: نمايندگي ژيتان – Gitane (فرانسه) نمايندگي جاينت – Giant (آمريکا) نمايندگي مريدا – Merida (آلمان)  يه مورد هم از رکاب دوچرخه بگم براي اينکه رکاب از زير پاتون در نره ، به صورت صحيح رکاب بزنيد و به دوچرخ سواري تون مسلط باشيد بعد از يه مدت ميتونيد از کفشهاي مخصوص دوچرخه سواري استفاده کنيد که زيرشون قسمت فلزي به نام پل يا فيکس وجود داره که وقتي روي رکاب مخصوصش فشار ميديد به رکاب دوچرخه (پنجه) قفل ميشه و اگر رکابتون اين چنين نيست بايد رکابتون رو عوض کنيد. کفش دوچرخه سواري بين شصت تا صد هزار تومان الان قيمت داره. با فشار دادن پاشنه پا به بيرون پاي شما از رکاب جدا ميشه. وقتي تازه با اين کفشها رکاب ميزنيد به اين علت که نميتونيد به موقع پاتون رو از رکاب آزاد کنيد مثل خود من بارها زمين ميخوريد پس سعي کنيد پس از شروع به استفاده از اين کفشها اول يه جاي امن خوب تمرين کنيد تا موضوع براتون جا بيفته .