بهترین شکل سافت باکس کدام است ؟

بطور معمول سافت باکس ها در شکل هاي مربع ، مستطيل و هشت ضلعي توليد مي گردند . هر کدام از اين سافت باکس ها مشخصات خاص خود ( هر چند با اختلاف جزئي) را دارا مي باشند . سافت باکس هاي هشت ضلعي OctoDome فتوفلکس داراي شکل چتر مانند بوده و داراي ويژگي هايي خاص در رابطه با عملکرد و کارايي مي باشند .

سافت باکس هاي هشت ضلعي OctoDome به لحاظ ايجاد نور خيلي نرم و ساختمان باريک شان مورد علاقه عکاسان مد و پرتره مي باشند . با فاصله گرفتن از سوژه ، نور خروجي اين سافت باکس ها بسرعت کوتاه تر شده تاثير کمتري را نسبت به چترها بر روي پس زمينه خواهد داشت .
در مثال زير ، يک سوژه تمام قد کاملاً نورپردازي شده را مي بينيم در حالي که تاثير نور سافت باکس بر روي زمين اندک است و سايه هاي تندي که باعث انحراف نگاه بيننده مي شود نيز وجود ندارد .
در تصوير کلوز آپ زير از همان سوژه بالا ، مشاهده مي کنيم که نور بسيار نرم بوده و هيچ گونه سايه اي از تور بر روي صورت سوژه ديده نمي شود . انعکاس نور در چشمان سوژه نيز بصورت هشت صلعي بسيار نرم بوده که مورد علاقه بسيار عکاسان مد مي باشد .

اين سافت باکس ها داراي وجوه قابل جدا شدن بوده و مي توانند نور را در جهات مختلف ساطع نمايند . قابليت ايجاد نور تک جهته يا نور چند جهته توسط يک سافت باکس براي فيلمبرداران و عکاسان معماري بسيار مفيد است .
در مثال زير کاربرد سافت باکس هاي WhiteDome نصب شده بر روي پايه هاي بوم جهت نورپردازي در يک آشپزخانه را مشاهده مي کنيد . خاصيت چندجهته بودن نور اين سافت باکس ها باعث افزايش سطح کلي نور شده در عين حال جلوه طبيعي نور محيط را حفظ مي نمايد .

پيدايش سافت باکس ها
اگر چه فيلمبرداران سينما از سال 1915 ميلادي از صفحات نرم کننده نصب شده بر روي داربست ها براي ايجاد نور نرم استفاده مي کردند اما سافت باکس هاي پرتابل امروزي براي اولين بار در سال 1985 ميلادي توسط بنيانگذار شرکت فتوفلکس آقاي جين کستر ابداع گرديد . ايده سافت باکس هاي LiteDome روش جديدي را جهت کنترل نور پيش روي عکاسان قرار داد .