تاریخچه تبلیغات بخش اول

هدف از تبلیغ ،شناسایی ابعاد یک محصول ،کاربرد های آن ،روش های استفاده،رقابت و این که مخاطب یا خریدار راضی شود که نیاز به آن محصول یا آن مدل خاص دارد .
در یک جمله هدف از تبلیغ : نفوذ در رفتار افراد است و ایجاد نگرش جدید در افراد است.
تبلیغات امروزه در دو زمینه استفاده می شود.
الف) تبلیغات بر سر محصول تولید شده.(مانند شرکت های تولید کننده ی مواد غذایی)
ب) تبلیغات افراد .(مانند تبلیغات یک زن)
تاثیرات تبلیغات را می توان بر اساس بازخورد (فید بک) یافت و ارزیابی کردکه آیا تبلیغات موثر بود است یا نه. تبلیغات نباید حتما در ازای دریافت پول یا در زمینه ی اقتصادی باشد.تبلیغات در زمینه های بسیار متنوعی امروز انجام می شود.به عنوان مثال در زمینه ی فرهنگ که کشوری برای اشاعه ی فرهنگ خود ؛ فرهنگش را تبلیغ می کند و سعی در همراهی مخاطبان را با خود دارد.

ویژگیهای تبلیغ خوب :
موثر – عینی  – درک پذیر – به یاد ماندنی و قابل اجرا

انواع تبلیغات :
الف ) با توجه به نوع و میزان اثرگذاری تبلیغ برمخاطبان : ۱- تبلیغات هیجان انگیز ۲ –هماهنگی بخش ۳-آگاهی بخش
ب) میزان اعتبار منبع : ۱- سفید ۲- سیاه  ۳- خاکستری
پ) هدف تبلیغ : ۱- تبلیغات عمدی و غیر عمدی  ۲- آشکار و پنهان  ۳-  پشت پرده
ت) زمانی : ۱- تبلیغات استراتژیک   ۲- تاکتیکی
ث ) نوع ارائه پیام تبلیغ : ۱- مستقیم  ۲- غیر مستقیم
ج) نوع رسانه ای : ۱- نوشتاری یا چاپی ( برچسب،بروشور،آگهی رایگان، پوستر، آگهی های کوچک ، تمبر، کارت پستال ، برگه ، پارچه نوشته ، بیلبوردها ، تبلیغات نشریه ای )     ۲- تبلیغات پخشی     ۳- پستی     ۴- خیابانی    ۵-فروشگاهی 
چ) نوع هزینه ای  : ۱-فردی   ۲- گروهی    ۳-دولتی  4- تبلیغات رایگان
ح) برد تبلیغات : ۱- محلی    ۲- ملی    ۳- فرا ملی
خ) تعداد اهداف  : ۱-  تبلیغ ساده  ۲- تبلیغ روی تبلیغ
۱) تبلیغات تجاری روی تبلیغات سیاسی   ۲) سیاسی روی تجاری   ۳) تجاری روی مردمی

تاریخچه تبلیغات در ایران :
تاریخچه تبلیغات در ایران را می توان به طور کلی بر دو دوره تاریخی تقسیم کرد:‏
الف: دوره باستان                             ب: دوره عصر جدید
الف: تبلیغات دوره باستان که به طور کلی تحت تأثیر کشاورزی و ویژگی‌های آن می‌باشد یک نوع ارتباطات ‏شفاهی است و مانند سایر کشورهای دیگر باستان علایم تجاری، دیوار نوشته‌ها و جارچیها مهمترین شیوه های ‏پیام‌رسانی و آگهی به شمار می روند.
‏ ب: عصر جدید با ورود دستگاه چاپ به ایران و انتشار اولین روزنامه (کاغذ اخبار) در عصر قاجاریه، اندک اندک ‏آگهی های تجاری نیز به نشریات راه یافتند. بدین ترتیب آگهی در رسانه‌های جمعی ایران از دیوارکوب شروع شد ‏و به نشریه های ادواری، کتاب، سینما، رادیو و سرانجام تلویزیون راه یافت. ‏اولین روزنامه‌ای که مبادرت به درج آگهی کرد روزنامه وقایع اتفاقیه در سال ۱۲۶۷ شمسی بود.‏در عهد قاجار، آگهی، حداقل سه نام داشت ابتدا اعلانها و اشتهارنامه که قبول عامه نیافته است سپس اعلان که ‏مصدر باب افعال است به معنی آشکار شدن و علنی ساختن است و به دنبال تشکیل فرهنگستان ایران در سال ‏‏۱۳۱۴ واژه آگاهی جایگزین اعلان شد اما مختاری رییس وقت اداره کل شهربانی طی نامه‌ای از ریاست ‏وزرا درخواست کرد که چون کلمه آگاهی برای تأمینات اداره کل شهربانی تعیین شده است به تمام وزارتخانه‌ها ‏و دوایر دولتی دستور صادر شود که از استعمال کلمه آگاهی به جای اعلان خودداری نمایند، لذا از این پس آگهی ‏جای آگاهی را گرفت.