تبلیغ خیابانی

تلاش پدیدآورندگان تابلوهای روان تبلیغاتی خیابانی این بوده است که‏ از بین مسافران درون‏شهری یا برون شهری و به صورت تصادفی‏ مخاطبان خود را جذب کنند.مشابه این کار را می‏توان به وسیله نوار آگهی‏ها در صفحات وب انجام داد.با این تفاوت که‏ تابلوهای جاده‏ای ایستا هستند در حالی‏که نوار آگهی‏ ها در وب‏ می‏توانند با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند و مخاطبان با زدن‏ یک کلیک ماوس می‏توانند خود را به پایگاه مورد نظر برساند و اطلاعات بیشتری در مورد آن آگهی به دست‏ آورند.این قابلیت،آگهی‏دهنده را نیز قادر می‏سازد تا بتواند به دقت میزان اثربخشی و دریافت پاسخ آگهی خود را بسنجد. اما در رسانه های مکتوب مانند روزنامه و مجلات، بخش‏های مشخصی از هر صفحه و یا در برخی موارد کل یک یا چند صفحه متوالی به تبلیغات اختصاص می‏یابد و خوانندگان‏ به آسانی می‏توانند این بخش‏ها را از بخش‏های مقالات و نوشتارها تفکیک کنند.در صفحات وب نیز معمولا نوار آگهی‏ ها را به شکلی می‏سازند که از بخش‏های خبری و اطلاعاتی‏ صفحات قابل تشخیص باشند.به دلیل کوچکی صفحه نمایش‏ معمولا درصد کمی از کل مساحت صفحه نمایش برای نمایش‏ تبلیغات مورد استفاده قرار می‏گیرد.به ‏همین‏ خاطر شرکت‏های‏ تبلیغ‏ کننده، صفحاتی را می‏سازند که تبلیغاتشان به‏گونه‏ای با متون اطلاعاتی و خبری صفحات تلفیق و غیرقابل تشخیص‏ باشد.در وب هر عنصری که بتواند به شکلی تعاملی‏ با استفاده‏ کننده ارتباط برقرار کند،از یک علامت‏ تجاری تا تصویر و طرحی که در پس‏زمینه قرار می‏گیرد،می‏تواند برای درج آگهی به کار گرفته شود.