تجهیزات تابلوهای تبلیغاتی شبكه ای دیجیتال

برای راه اندازی تابلوهای تبلیغاتی شبكه ای دیجیتال به چه چیزهایی نیاز وجود دارد؟

پاسخ این است: به سیستم های نمایش چند رسانه ای الكترونیك قابل كار با شبكه و نیز به نرم افزارهای مدیریت محتوا كه قابلیت به روزسازی محتوا از راه دور را داشته باشند. محتوای دیجیتال در این شبكه ها از یك سرور مركزی هدایت می شود و در طول اینترنت حركت می كند.

در حال حاضر صفحات نمایش LCD و پلاسما برای تبلیغات داخلی و صفحات نمایش LED هم برای تبلیغات بیرون از خانه، از محبوبیت برخوردارند. برای تابلوهای تبلیغات شبكه ای دیجیتال از نرم افزارهای همساز با سایر راه حل ها استفاده می شود و به این ترتیب تبلیغات دهندگان می توانند محتوای مورد نظر خود را از طریق شبكه هدایت كنند.
تجارب كشورهای گوناگون
در آمریكا در مسیر استفاده از تابلوهای تبلیغاتی شبكه ای دیجیتال مشكلاتی بروز كرده است. هنوز مدل های مالی استفاده از این شبكه ها در آمریكا نامشخص مانده و كسی نمی داند سرمایه گذاری در حوزه كاركنان و تجهیزات در این زمینه، چه وقت به بار می نشیند. شركت هایی كه در این عرصه وارد عمل شده اند، دست به سرمایه گذاری های سنگینی زده اند. بهتر است ابتدا در این زمینه تحقیق كرد و آنگاه به محل رقابت فكر كرد. به آمیزه ای از تكنولوژی ها توجه كنید، چرا كه كارشناسان پیش بینی می كنند تركیبی از تابلوهای تبلیغاتی با پیام های متحرك و ثابت می تواند جواب بدهد.

در اروپا نیز چندین پژوهش برای ارزیابی میزان تأثیر تابلوهای دیجیتال انجام شده است. این پژوهش ها عمدتاً بر این موضوع تمركز داشته است كه چه میزان از افزایش فروش ها در نتیجه استفاده از تبلیغات برای محصولات و خدمات بر روی چنین تابلوهایی بوده است.

نتیجه یك تحقیق كه بر روی یك شبكه تبلیغات تلویزیونی در فروشگاه ASDA صورت گرفت (شعبه سوپرماركت وال مارت انگلیس) حاكی از این بود كه دو فروشگاه كه از این شبكه تبلیغی استفاده می كردند، یازده درصد افزایش فروش داشتند.

آزمون های دیگری هم در این باره به عمل آمده است. در سال ۲۰۰۴ نتیجه یك تحقیق در یك فروشگاه انگلیس نشان داد كه محصولات خاصی حتی تا ۴۵ درصد افزایش فروش داشته اند.

تحقیق دیگری هم كه در سال ۲۰۰۵ ۲۰۰۴ در ۱۸۲ فروشگاه COMPUSA به عمل آمد، نشان داد میانگین فروش كالاهای مورد تبلیغ ۲۹ درصد افزایش داشته است.

كارشناسان این صنعت معتقدند اگرچه افزایش فروش ها در موقعیت های متفاوت، با یكدیگر فرق داشته است، اما حداقل میانگین بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است و این امر در مكان هایی رخ داده است كه از تابلوهای تبلیغاتی شبكه ای دیجیتال استفاده می كرده اند.