درس خواندن مثل دوچرخه سواری

شش راه براي اين که مثل آب خوردن از پس درس هاي تان برآييد
يادتان مي آيد که چطور ياد گرفتيد دوچرخه سواري کنيد حتماً يکي از بزرگترهايتان راه و روش دوچرخه سواري کردن را به شما ياد داد. شما هم مدتي تمرين کرديد تا خوب ياد بگيريد. درس خواندن هم مثل دوچرخه سواري يک مهارت است. يعني اين که مي شود بهترين روش درس خواندن را ياد گرفت، تمرين کرد و بعد نتايج عالي گرفت. مهارت درس خواندن به شما کمک مي کند که مطالب درسي را سريع تر ياد بگيريد و در کلاس، دانش آموز فعالي باشيد، بچه هايي که در دوره راهنمايي و دبيرستان درس مي خوانند با به کارگيري اين اصول راحت تر از پس درس ها برمي آيند. حالا اين شما و اين هم شش گام براي مطالعه مؤثر دروس. دوچرخه برقي

?) حواس پرتي سر کلاس ممنوع
آيا مي دانيد قبل از اين که شما در خانه شروع به درس خواندن کنيد فرآيند يادگيري شروع مي شود زماني که سر کلاس نشسته ايد و به حرف هاي معلم تان گوش مي دهيد، مانند زماني که در خانه درس مي خوانيد مفيد است. در کلاس ، خوب گوش دادن و نکات مهم را يادداشت کردن، نقطه آغاز يادگيري است.

سعي کنيد جايي بنشينيد تا تخته را خوب ببينيد، صداي معلم را خوب بشنويد و از همه مهمتر، بغل دستي پرحرفي نداشته باشيد.

?) نکات مهم را يادداشت کنيد

وقتي معلم، سر کلاس درس را توضيح مي دهد، نکات مهم و کليدي را در دفترتان يادداشت کنيد. مخصوصاً مطالبي را که معلم روي تخته مي نويسد. سعي کنيد طوري بنويسيد که بعداً بتوانيد خط خودتان را بخوانيد! بهتر است براي هر درس پوشه اي تهيه کنيد و خلاصه برداري ها، پلي کپي هاي تمرين و سؤالات امتحانات را برحسب فصل هاي کتاب در آن طبقه بندي کنيد.

?) از قبل برنامه ريزي کنيد

درس خواندن براي امتحان شنبه را از کي شروع مي کنيد جمعه شب اين طوري هم دچار اضطراب زيادي مي شويد و هم به احتمال زياد نمره خوبي نمي گيريد. براي اين که درس خواندن را مرتب پشت گوش نيندازيد و به اصطلاح دانش آموز شب امتحاني نباشيد، بهتر است يک تقويم کوچک براي خودتان تهيه کنيد. تاريخ تمام امتحان ها يا تاريخ تحويل پروژه ها به معلم تان را در آن يادداشت کنيد. حالا سعي کنيد يک برنامه ريزي زماني مناسب انجام دهيد و مشخص کنيد براي هر امتحان از چند روز قبل بايد شروع به درس خواندن کنيد. اگر نمي توانيد اين کار را به تنهايي انجام دهيد از پدر و مادرتان کمک بگيريد.

?) تقسيم بندي کنيد

وقتي از بخش زيادي از کتاب امتحان داريد و بايد مطالب زيادي را ياد بگيريد، بهتر است به جاي وحشت کردن از حجم مطالب، آنها را به قسمت هاي کوچکتر تقسيم کنيد. مثلاً اگر براي درس زبان بايد معني ?? لغت را حفظ کنيد، آنها را به گروه هاي چهار تايي تقسيم کنيد و هر شب يک گروه (? لغت) حفظ کنيد. بعد از پنج روز، همه ?? لغت را حفظ خواهيد کرد.

هميشه وقت براي دوره کردن کنار بگذاريد. هرچه بيشتر مطالب را مرور کنيد، بهتر و مدت بيشتري در ذهن تان باقي مي ماند. گاهي اوقات هم استفاده از چند کلک کوچک براي حفظ کردن مطالب کارساز است. مثلاً اگر بايد چند اسم را به ترتيب حفظ کنيد (مثل نام سياره ها) مي توانيد حرف اول هر کدام را به هم بچسبانيد و يک کلمه جديد درست کنيد. حالا با يادآوري آن کلمه جديد مي توانيد آن گروه اسم ها را به راحتي به خاطر بياوريد. حتماً شنيده ايد که مي گويند کار امروز را به فردا مينداز. شما هم درس خواندن را فقط به شب امتحان موکول نکنيد. هر شب چند درس را مرور کنيد. اگر درس ها حفظي هستند خلاصه برداري ها را مرور کنيد و اگر مثل رياضي، مسأله اي هستند، هر شب يکي دو تا تمرين براي يادآوري حل کنيد. وقتي ذهن تان خسته مي شود، نمي توانيد به خوبي تمرکز کنيد. پس هر ?? دقيقه يک بار استراحت کوچکي داشته باشيد. اما سعي کنيد درمدت استراحت سراغ تلويزيون نرويد چون ممکن است ديگر نتوانيد به اين زودي ها سر درس تان برگرديد!

?) رفع اشکال
وقتي مطلبي را به خوبي ياد نگرفته ايد، نمي توانيد آن را براي امتحان، خوب حفظ کنيد. سعي کنيد درس ها را به جاي اين که طوطي وار بخوانيد، خوب درک کنيد. اين طوري حفظ کردن آنها يا حل کردن مسائل خيلي راحت تر مي شود. پس اگر احساس مي کنيد چيزي را خوب متوجه نشديد حتماً درباره آن از معلم تان سؤال کنيد.

?) خوب بخوابيد
شب امتحان است، شما هم همه مطالب را خوانده ايد ولي احساس مي کنيد هيچي يادتان نمي آيد. حتي نمي دانيد دو دو تا چند تا مي شود! نترسيد مغز شما براي آن که تمام اطلاعاتي را که در طول روز دريافت کرده تحليل کند احتياج به زمان دارد. پس شب امتحان کمي زودتر به رختخواب برويد و خوب استراحت کنيد. فردا صبح خواهيد ديد که همه چيز را به خوبي به خاطر مي آوريد.
منبع: افتاب