دوچرخه سواری در ایران

در سال هاي خيلي دور، ده دوازده دکان بالاتر از شمس العماره، يعني در مجاورت وزارت دارايي فعلي در تهران، يک مستراح عمومي بود که جنب آن اولين دکان دوچرخه سازي و دوچرخه فروشي ايران تأسيس شد. صاحب اين دکان شخصي بود به نام «حسين آقا شيخ» که نخستين بار در کشور ما به کرايه دادن دوچرخه و تعمير کردن دوچرخه‌هاي معيوب پرداخت و در واقع شغل و ورزشي جديد را بنيان نهاد. دوچرخه‌سواري از مشاغلي بود که تا آن زمان در تهران و ايران بي سابقه بود و مردم به آنهايي که سوار بر اين وسيله دوچرخ مي شدند، «بچه شيطان» و «بچه جن» مي گفتند. چرا که معتقد بودند که آنها از طرف شياطين و جن و پري کمک مي شوند که اگر جز اين باشد، کسي نمي تواند روي دو چرخ حرکت کند! دليل هم مي آوردند و مي گفتند وسيله‌اي که اگر کسي آن را نگه ندارد، خودش نمي تواند خودش را نگه دارد، چگونه مي تواند يکي را هم بر بالاي خود بنشاند و راه ببرد؟ مخصوصاً که از هر دونده اي جلو بزند و از هر طرف هم پيچ و خم بخورد. پس اين نيست مگر اينکه خود روروئک را جن و شيطان ساخته باشند و راننده‌اش هم بچه جن و بچه شيطان باشد.

اما، اولين باري اين وسيله به تهران آمد و مردم آن را ديدند، زماني بود که دو پسر بچه انگليسي در ميدان مشق با شلوارهاي کوتاه سوار آنها شدند. وقتي پسر بچه‌هاي مو بور و چشم زاغ و شلوار کوتاه پوش روي اين وسيله نقليه نوظهور مي نشستند و به هر سو مي تاختند، پيرهاي ساده دل و سالمندان آن روزگار به تماشاي آنها مي رفتند، «بسم‌الله» گويان و «لاحول» گويان با شگفتي هر چه تمامتر زير لب دعا مي خواندند و آمدن آنها را يکي از دلايل وقوع آخر زمان مي پنداشتند.

در چنين اوضاع و احوالي بود که «حسين آقا شيخ» جسارت ورزيد و با شهامت فراوان چند دستگاه دوچرخه خريد و دکان دوچرخه‌سازي باز کرد. استقبال جوانان و نوجوانان از اين دوچرخه‌ها چنان زياد بود و به قدري کار و بار «حسين آقا» گرفت که يک نفر ارمني به نام «داديک» در ميدانگاهي اول سفارت انگليس در خيابان منوچهري، اقدام به تأسيس دومين دوچرخه‌سازي تهران کرد و مشتريان شمال تهران و فرزندان ارمني ها را در اختيار خود گرفت. در هر حال، با گذشت زمان انواع دوچرخه هاي معمولي و کورسي و سه چرخه در تهران عموميت يافت و از تهران به شهرستانها راه گشود و حتي به عنوان يک وسيله نقليه ساده و ارزان سر از روستاها درآورد. دوچرخه برقي

فدراسيون دوچرخه سواري ايران در سال ???? تشکيل شد و احمد ايزدپناه نخستين رئيس آن بود. يک سال بعد اين فدراسيون به فدراسيون جهاني دوچرخه سواري ملحق شد. در سال ???? در بازيهاي آسيايي دهلي نو، جاسم جاسم زاده از ايران حضور يافت تا نخستين دوچرخه سوار ايراني باشد که در رقابتي بين المللي شرکت مي کند. هفت سال بعد در بازيهاي آسيايي ????، جعفر گل طلب به دو مدال نقره دست يافت تا ورزش دوچرخه سواري بيش از پيش جدي گرفته شود. حسين اسماعيلي، خسرو حق گشا، حسين بهارلو، حسن فرد، اصغر درودي، منوچهر دانشمند، غلامحسين کوهي، بهروز راهبر، علي زنگي آبادي از جمله قهرمانان بزرگ دوچرخه سواري ايران بودند که افتخارات فراواني کسب نمودند. نخستين بار در المپيک ???? مونيخ دوچرخه سواري ايران اين بازيها را تجربه نمود. 

منبع: تفتاب