دوچرخه سواری و مزایای استفاده از آن

امروزه مزاياي تحرک و فعاليت هاي بدني روزمره برکسي پوشيده نيست. تجربه نشان داده است که افراد فعال، از زندگي سالم تر و شاداب تري برخوردارند، ضمن اين که مقاومت آنها در مقابل تنش هاي رواني و بسياري از بيماريها بيشتر است. توسعه تکنولوژي و پيشرفت ماشين آلات، در کنار تمامي مزاياي خود، باعث شده است که زندگي افراد، کم تحرک تر و ساکن تر شده و اين عدم تحرک و فعاليت عضلات و ماهيچه ها که منجر به سست شدن آنها مي شود، عواقب ناگواري به همراه خواهد داشت. در صورتي که به راحتي مي توان از بروز اين آسيب ها جلوگيري کرد.خوشبختانه امروز با تغيير نگرش ايجاد شده و احساس نياز به داشتن زندگي سالم تر و شاداب تر، تعداد افرادي که به ورزش کردن روي آورده اند، روز به روز، رو به افزوني است. در اينجا نکته با اهميت اينست که با توجه به تفاوت هاي اساسي افراد از نظر قدرت، استقامت و انعطاف پذيري بدني لازم است ابتدا هر فرد نيازهاي خود را بشناسد و به تدريج زيربناي مناسبي براي فعاليت هاي ورزشي متناسب با شرايط شخصي خود فراهم آورد. در اين مقاله به ورزش دوچرخه سواري و مباحث پيرامون اين فعاليت مفرح پرداخته ايم . دوچرخه سواري يکي از ورزش هايي است که دسترسي به آن آسان بوده و مي تواند جايگزين مناسبي براي استفاده ممتد از خودرو باشد.ضمن اينکه استفاده از دوچرخه موجب کاهش آلودگي هوا با توجه به عدم مصرف سوخت مي شود.دوچرخه سواري يک تمرين و ورزش هوازي است که به استقامت قلب و عروق کمک مي کند بخصوص اگر همزمان کيف دوچرخه سواري هم استفاده کنيد . اين ورزش يک فعاليت منظم است که مي تواند تأثير به سزايي در تناسب قسمت بالاي پا و مچ پا داشته باشد و به تقويت ماهيچه هاي اطراف زانو و پشت ران، مفاصل زردپي- ليگافتها، ماهيچه هاي چهارسر ران، همتسرينگ ولگن کمک مي کند.بيشتر فعاليتهاي ورزشي که داراي ضربه هاي موزون و هماهنگ هستند مانند دويدن و دوچرخه سواري، مي توانند منجر به کارآيي منظم سيستم قلبي و تنفسي شوند. بسياري از افرادي که مي دوند از دوچرخه سواري به عنوان يک ورزش تکميلي استفاده مي کنند. ضمن اينکه دوچرخه سواري به انجام فعاليت هاي کششي نيز کمک مي کند.