دوچرخه سواری پیروزی در سایه وحدت و دوستی

به عقيده كارشناسان بزرگ دوچرخه سواري جهان، تام بونن با كسب پيروزي هاي ارزشمند در مسابقات مختلف جواب دندان شكني به الساندرو پتاكي دوچرخه سوار مشهور ايتاليايي داده است.

اما اين پايان كار نيست!
ساليان سال است كه ايتاليايي ها اعتبار خوبي در رشته ورزشي دوچرخه سواري براي خود دست و پا كرده اند و افتخارات بزرگي را براي تمام كشور خود كسب نموده اند. اما در اين ميان ايتاليا با داشتن مهره هاي سرشناس بسيار نتوانسته قهرماني هاي بزرگي در مسابقات معتبر به دست بياورد. اين درحالي است كه مهره هاي ايتاليا هميشه جزو بهترين هاي جهان محسوب مي شوند، اما در رقابت هاي معتبري همچون جام جهاني و مسابقات تور دو فرانس نتوانسته اند آن طور كه در خور نام دوچرخه سواري ايتاليا است نتيجه اي بگيرند و قهرماني كسب كنند.چند سالي است كه لاجوردي پوشان ركاب زنان مطرحي را به جهان نشان داده اند. بزرگاني همچون پانتاني، پتاكي، بتيني و غيره، اما همين بزرگان نيز در رقابت هاي معتبر نتايج چندان شايسته اي نگرفته اند. کوله دوچرخه سواري
همين چند ماه پيش بود كه اين تيم با بيشترين بخت و با بهترين ركاب زنان به مسابقات جام جهاني مادريد رفت، اما نتيجه چه بود؟ عملكردي دور از ذهن و غيرقابل قبول.
اين تيم هيچ افتخاري كسب نكرد. كوچك و خوار شده بود و شكست خورده به وطن بازگشت.
انتقادات شروع شد و هر روز نكته اي تازه از ضعف ايتاليايي ها گفته مي شد و اوضاع را وخيم تر و بحراني تر مي كرد. بسياري معتقد بودند نبايد با اين شدت اين تيم را مورد انتقاد قرار داد و بايد صبور بود و به آينده اميد داشت، اما غرور ايتاليايي ها اجازه نمي داد به راحتي از اين ضعف و مشكل بزرگ گذشت نمايند. 
در اين ميان ركاب زنان متعهد شدند و هم صدا از بالديني سرمربي تيم دفاع كردند. اين ركاب زنان بدون توجه به كدورت ها و دشمني ها تنها به اين فكر كردند كه بايد قدرتمندتر از گذشته ظاهر شوند و تمام تلاششان را بر روي اين اصل گذاشتند. اين بزرگان سال ???? را سال تغيير و تحولات نام گذاشتند و قول دادند با تغييرات بزرگ نتيجه بزرگ تري خواهند گرفت. ولي دشمني ها و كينه توزي ها اجازه نمي داد.

مي گويند گروهي قصد نابودي دوچرخه سواري ايتاليا را دارند. اين نكته تا چه اندازه حقيقت دارد نمي دانيم، اما اتفاقات تا حدودي اين را نشان مي دهد.الساندرو پتاكي بر سر دو راهي قرار دارد. روزي مي گويد در جيرو هستم و روز ديگر از نبودنش خبر مي دهد. اوضاع با نوسان زيادي پيش مي رود و كسي به راحتي از آينده حرف نمي زد. همراه اين شرايط سخت،قهرماني تام بونن بيشتر به چشم مي خورد.
يك جوان بلژيكي تمام پيروزي ها را از آن خود مي كند. به هيچ كسي اجازه خودنمايي نمي دهد. پيروزي بونن براي ايتاليا چندان زيبا و جالب نبود. هر كجا كه پيش از اين نام ايتاليايي ها به عنوان قهرمان به چشم مي خورد حالا در تصرف بونن بلژيكي است.
آنها بايد دست به كار شوند و چاره اي بينديشند. طبق دستورات مسوولان و مشاوران مسابقات مختلف، كوچك و بزرگ در سراسر ايتاليا برنامه ريزي شده است.ركاب زنان اين كشور طبق تخصص خود به اردوهاي مختلف و متعدد فرستاده مي شوند. با توجه به اهميت و ارزش مسابقات ركاب زنان متفاوتي به مسابقات اعزام شده و خواهند شد.مسوولان سعي مي كنند از جنگ رواني و دشمني ركاب زنان بكاهند و روحيه شاد و در عين حال پيروزي طلبانه را در ميان تك تك دوچرخه سوارانشان ايجاد كنند.تمام دوچرخه سواران يك هدف دارند، پيروزي در سايه وحدت و دوستي. اين شعار ايتاليا است شعاري كه اينان قصد دارند تنها شعار نباشد و آن را عملي سازند. آنها به اين اصل ايمان دارند و تا عملي ساختن اين شعار دست از تلاش نخواهند كشيد.
بالديني در اين خصوص مي گويد:"اين درست نيست. در اين برهه كارشناسان نيز دست به كار شده اند تا ايتاليا نابود شود! بايد گشت تا علت اين هدف را كشف كرد. چرا بايد با ما دشمن باشند؟ ما برتريم و بايد برتر بمانيم. اين درست است كه بزرگان ما را نابود مي كنند و هر چند يك بار دست به كار مي شوند تا ما را خراب كنند.بدانيد ما هستيم و تصميم به بزرگ تر شدن و قدرتمندتر شدن گرفته ايم و در آينده اي نزديك شما و مخالفان خود را هيجان زده و متعجب خواهيم كرد."

وي در ادامه به سخنان جديد كارشناسان اشاره مي كند و مي گويد:"كارشناسان مي گويند تام بونن با كسب پيروزي هاي ارزشمند جواب پتاكي را داده و نشان داده او بهترين بوده و پتاكي را از همه جهت شكست داده است. اين منطقي و درست نيست. پتاكي با تجربه اي زياد و پيروزي هاي بزرگ از او جلوتر است. بونن جوان، پيروز و قدرتمند است، اما اين دليلي بر بهتر بودن او نيست."

ركابزنان ايتاليايي نيز عقيده مشابه دارند و همگي بونن را تحسين مي كنند، اما او را بهتر از پتاكي نمي دانند. به گفته آنان بونن يك دوچرخه سوار باهوش و قدرتمند است كه در سال ???? در تمام مسابقات در غيبت بزرگان به نتايج عالي دست يافته است.به اعتقاد آنان بونن با وجود بزرگان تنها در مسابقات جام جهاني پيروز شده و اين دليلي براي ركابزن برتر جهان شدن نيست!به نظر مي رسد دشمني و كينه توزي ميان دوچرخه سواري ايتاليا و جهان بيشتر شده است و دشمني و مبارزه طلبي ميان الساندرو پتاكي و تام بونن نيز به اين موضوع بيشتر دامن مي زند و در روزهاي اخير از دشمني بونن و پتاكي به عنوان يادآوري دشمن عميق آرمسترانگ و پانتاني در ساليان نه چندان دور گذشته ياد كرده اند و اشاره داشته اند دشمني گذشته در چهره اي جديد و شكلي نو و با نتيجه اي وخيم تر در حال شكل گيري است. به فكر باشيد تا نابود نشويم! 

منبع: افتاب