دوچرخه و ایمنی

تمامي دوچرخه سواران اعم از مبتدي و يا حرفه اي مي بايست از ضروري ترين لوازم ايمني استفاده کنند .

کلاه :
اين وسيله يکي از مهم ترين لوازم ايمني براي دوچرخه سواران ميباشد کمتر کسي ميابيم که در دوچرخه سواري تجربه زمين خوردگي نداشته باشد . چه بسا زمين خوردن و برخوردهايي با شدت بالا ميتواند آسيبهايي جبران ناپذير را به دوچرخه سوار وارد آورد . حضور کلاه و استفاده آن توسط شما دوچرخه سوار بسيار بسيار لازم و ضروري مي باشد. کفش دوچرخه سواري

دستکش :
در صورت زمين خوردن دوچرخه سوار اولين نقطه اي که از بدن به صورت ناخودآگاه با زمين تماس دارد کف دستها ميباشد . سنگ ريزه - تيغ وخار خرده شيشه وجود در طبيعت در اثر برخورد باعث ايجاد خراش و صدمات ميشود . يک دستکش مناسب مانع از آسيب ديدن ميشود چه بسا صدمه ديدين دستها مانع از ادامه فعاليت ميشود.

عينک :
چشم يکي از نقاط حساس و آسيب پذير بدن انسان ميباشد ؛ در حين دوچرخه سواري حضور حشرات در فضا و برخورد آن با چشم ويا دوچرخه سواري در روزهاي باراني وهمچنين گذر از معابر خيس و گل آلود و آغشته شدن چرخ جلو ودر اثر حرکت دوراني آن ، قطره هاي گل آلود و سنگهاي ريز به صورت برخورد ميکند . نداشتن يک عينک مناسب باعث آسيب ديدن چشم و برهم خوردن تعادل مي شود .درزمان هاي بارندگي در صورت حرکت و دوچرخه سواري به صورت تيمي ؛ از چرخ عقب نفر جلويي شما سنگ ريزه و يا قطره هاي گل آلود به سمت شما پرتاب ميشود . اين موضوع نيز حضور عينک را براي دوچرخه سوار ضروري ميکند .

نکته آخر اينکه بنا به توصيه چشم پزشکان ورزشکاراني که در معرض باد قرار دارند( کوهنوردان – اسکي بازان – موتور سواران – رالي کاران - دوچرخه سواران ....) بايد از عينک مناسب استفاده کنند.
دراثر برخورد باد با چشم مايع داخل چشم خشک شده و پديده خشکي چشم بوجود مي آيد و در طولاني به چشم آسيب ميرساند

چراغ هاي هشدار دهنده عقب و جلو :
وسيله اي مناسب با قيمتهاي نازل و تنوع بالا جهت بالا بردن امنيت يک دوچرخه سوارميباشد .در بعضي مواقع اجراي برنامه دوچرخه سواري چه به صورت گروهي و يا انفرادي با تاريکي هوا همراه مي شود ويا دوچرخه سواران توريستي که از شهري به شهر ديکر و يا کشورها را جهانگردي ميکنند بدليل تنظيم زمانبندي و اجراي منظم سفر در بعضي مواقع در تاريي ادامه ميدهند ويا در بعضي از مواقع بسياري از علاقه مندان بدليل مشغله کاري اوايل شب را براي دوچرخه سواري اختصاص ميدهند ، در تمامي مواردذکر شده و يا موارد مشابه حتما از چراغهاي هشدار دهنده در جلو و عقب استفاده شود . اين نوع چراغها از فاصله يک کيلومتري حضور دوچرخه سوار را در خيابان ويا جاده ها به ديگر وسايل عبوري هشدار ميدهد.