راهنمای رفع صداهای غیرعادی دوچرخه

آيا دوچرخه تان در هنگام دوچرخه سواري صداهاي عجيبي مي دهد؟
اين مقاله در رفع صداهاي غيرعادي دوچرخه تان به شما کمک مي کند!
بجز صداي ناشي از تماس باد با تايرها در جاده، و کليک هاي ناشي از خلاص چرخيدن خودرو، يک دوچرخه بايد ساکت باشد. اگر دوچرخه تان صداي ديگري ايجاد مي کند، اين نشانه وجود يک مشکل است. بسياري از اين مشکلات به آساني و فقط با سفت کردن يک پيچ يا مهره رفع مي شوند. اما اگر شما صدايي غيرعادي را ناديده بگيريد، ممکن است صدمات جدي به قطعات دوچرخه وارد شود، و شما نيز ممکن است در صورت جدي تر شدن مشکل ديگر قادر به رفع مشکل نباشيد يا به خودتان صدمه وارد شود! اکثر صداهاي دوچرخه الگوي منظم و تکرارشونده اي دارند. تشخيص اين الگو اولين گام پيش از پيدا کردن منبع ايجاد صدا مي باشد. چراغ دوچرخه

اکثر صداهاي ايجاد شده در دوچرخه در يکي از حالات زير اتفاق مي افتد:

- يکبار در هر چرخش چرخ به دور خود
- يکبار در هر چرخش پدال به دور خود
- يکبار در هر چرخش زنجير به دور خود (تقريباً هر 3-4 بار پدال زدن)
- در زمان استفاده از ترمزها
- در زمان پيچاندن فرمان
در ادامه هر يک از موارد بالا را به طور کامل توضيح خواهيم داد.

 

- صداهاي مربوط به چرخ، که در هر بار چرخش رخ مي دهد
در هنگام ترمز کردن
اگر دوچرخه تان در هنگام استفاده از ترمزها به طور متناوب صدا يا لرزش ايجاد مي کند، اغلب به دليل ايراد در سطوح لنت هاي قرار گرفته در دو طرف طوقه است.
در مورد دوچرخه هاي جديد (يا چرخ هاي جديد)، يک مقدار خيلي کم برجستگي در قسمت اتصال دايره طوقه سبب ايجاد صدا مي باشد. در موارد حاد، همچنين اين مشکل بعد از طي هزاران کيلومتر و ترمزهاي زياد به دليل از بين رفتن تدريجي سطح در تماس با لنت ها اتفاق مي افتد. در بيشتر طوقه ها نشانگر زمان تعويض طوقه وجود دارد که بايد با مشاهده اين علامت نسبت به تعويض طوقه ها اقدام کرد.
گاهي اوقات صدمات ناشي از ضربه مثل افتادن در جوي آب، برخورد با سنگ و غيره سبب تغيير شکل قسمتي از طوقه شده که منجر به ايجاد صداي غيرعادي از دوچرخه مي شود. اين مشکل را با بررسي و بازگردان ناحيه آسيب ديده به چکش و ابزارهاي خاصي به شکل اول مي توان رفع نمود و در مواردي نيز تعويض طوقه/چرخ تنها راه حل رفع مشکل مي باشد.
برخي صداها ناشي از سايش چيزي با چرخ ها مي باشد. در اين موارد از سوار شدن به دوچرخه خودداري کنيد و دوچرخه را براي پيدا کردن عامل سايش بررسي کنيد. برخي از سايش ها فقط سبب کاهش کارايي مي شود، اما در صورت سايش تايرها، به طور شگفت انگيزي سريعاً از بين خواهند رفت. در اين موارد دوچرخه را روي زين معکوس کنيد و هر چرخ را جداگانه بچرخانيد و با گوش دادن و احساس کردن، محل سايش را پيدا کنيد.


سايش تاير
اگر تاير با تنه برخورد داشته باشد، نشان دهنده موارد زير است:
چرخ به طور صحيح در جاي خود قرار نگرفته باشد
چرخ مربوط به آن دوچرخه نباشد
در صورت وجود گلگير، يکي از گلگيرها بدرستي تنظيم نشده باشد.
ممکن است تاير شکم داده يا برآمده شده باشد.
ممکن است اجزاي داخلي توپي شل شده باشند.
نکته: هرگز در هنگام سايش تاير سوار دوچرخه نشويد.


سايش ترمز
اگر طوقه بر روي لقمه هاي ترمز ساييده مي شود، نشان دهنده اين است که:
چرخ به طور صحيح در جاي خود قرار نگرفته باشد
چرخ مربوط به آن دوچرخه نباشد
ترمز بدرستي تنظيم نشده باشد
جدا کردن و نصب مجدد غيرصحيح چرخ يکي از رايج ترين مشکلات برخي از افراد مي باشد، به اين صورت که برخي افراد چرخ را بدرستي در جاي خود قرار نمي دهند، سپس با تنظيم اشتباه ترمز سعي در جبران اشتباه و جلوگيري از برخورد طوقه به لنت ها مي کنند. اينکار را هرگز انجام ندهيد! نصب اشتباه چرخ ممکن است سبب خم شدن محور چرخ، خرابي کمک يا خميدگي چرخ گردد.

صداي سيم پره
اگر در زمان دوچرخه سواري صداي کليک شنيده مي شود، اما در هنگامي که دوچرخه رو بلند مي کنيد و چرخ را روي هوا مي چرخانيد اتفاقي نمي افتد، مشکل شما به احتمال زياد مربوط به شل يودن سيم پره ها مي باشد. در برخي موارد، اين صدا به دليل وزن زياد دوچرخه سوار نيز مي باشد. همچنين شما ممکن است احساس کنيد دوچرخه کمي کشش به يک سمت دارد و کنترل فرمان کمي دشوارتر شده است. در اين موارد سعي کنيد با تکان دادن تک تک سيم پره ها، صدايي که در هنگام سواري به گوش مي رسد را پيدا کنيد و آن را سفت کنيد. شل بودن سيم پره ها احتمال شکستن يا آسيب به طوقه را افزايش مي دهد.


صداي سايش در دنده سبک
اگر صداي سايش فقط در دنده سبک عقب (بزرگترين خودرو) به گوش مي رسد، بيشترين احتمال ممکن مربوط به سايش زنجير با محافظ سيم پره (صفحه پلاستيکي پشت خودرو) مي باشد. اين صدا اغلب نشان دهنده اين است که محافظ سيم پره شکسته يا خم شده است.


صداي اضافي از چرخ ها فقط در هنگام رکاب زدن
صداي ناشي از هر بار چرخش چرخ به دور خود (يکبار در هر چرخش چرخ) که فقط در هنگام رکاب زدن شنيده مي شود اغلب مربوط به خودرو يا توپي مي باشد. امکان دارد خودرو يا توپي شل شده باشد يا محل اتصال خودرو به توپي هرز شده يا آسيب ديده باشد.
خودرو را با جلو و عقب تکان دهيد، در اين هنگام خودرو بايد حرکت جانبي خيلي کم داشته باشد يا اصلاً نداشته باشد. اگر خودرو يا توپي شل شده بود، بايد با آچار مخصوص آنها را محکم نمود.

 


- صداهاي مربوط به پدال و توپي تنه، که در هر بار رکاب زدن اتفاق مي دهد

صداهايي مانند کليک، تق تق، جير جير و غيره که هر يک يا دو بار رکاب زدن و از قسمت هاي مختلف به گوش مي رسند، ممکن است دلايل زيادي داشته باشد که بايد بررسي شوند:

شل شدن پدال
اين مورد را پيش از موارد ديگر بررسي کنيد. پدال ها بايد کاملاً در داخل طبق قامه پيچ شده باشند. رزوه هاي پدال بايد هر چند وقت يکبار گريسکاري شوند.

شل شدن پيچ نگهدارنده قامه
در توپي هاي تنه رايج، سفت بودن پيچ نگهدارنده قامه (پيچي که قامه را روي توپي تنه محکم مي کند) اهميت زيادي دارد. سوراخي که قامه از طريق آن به توپي تنه متصل مي گردد سريعتر از ساير قسمت ها تغيير شکل مي دهد. کمي لقي يا هرز شدن قامه سبب ايجاد صداي بلندي خواهد شد. اين مشکل همراه با هشدار است و نشان مي دهد که قامه شما نياز به تعويض دارد.

شل شدن پيچ هاي نگهدارنده قامه روي طبق
اين پيچ ها که تعداد آنها 4 يا 5 عدد هستند براي نگهداشتن قامه روي طبق ها بکار مي روند. آنها بايد سالم و کاملاً سفت باشند. رزوه ها و پيچ هاي آلن بايد کمي گريس يا روغنکاري شوند اما مراقب باشيد تا روغن يا گريس به قسمت خارجي پيچ ها نرسد. مهره هاي مرسوم داراي دو شيار کوچک در طرف ديگر مي باشند که از آنها براي جلوگيري از چرخيدن پيچ در هنگام سفت کردن استفاده مي شود؛ دقت کنيد اين قسمت ها خشک باشند تا اصطکاک کافي براي جلوگيري از چرخش مهره و قسمت داخلي طبق ايجاد گردد.

شل شدن کاسه و حلقه هاي نگهدارنده توپي تنه
به دليل روزه هاي توپي تنه هاي استاندارد، کاسه ها طوري طراحي شده اند که حدي ميعين خودشان سفت مي شوند. به همين دليل گاهي بدون توجه آنها را نصب مي کنند. اگر کاسه توپي تنه اندکي شل شود، الزاماً باز نخواهد شد، اما نمي تواند بطور کامل سفت شود و باعث ايجاد صدا گردد.

مورد گفته شده به طور شگفت انگيزي رايج است، و اغلب فراموش مي شود. در اصل شما بايد ابتدا موارد بالا را بررسي کنيد، زيرا پرداختن به آنها ساده تر است. شما بدون جدا کردن طبق قامه نمي توانيد محکم بودن توپي تنه را بررسي کنيد، اما گاهي اوقات مي توانيد از روش زير آن را تشخيص دهيد:
طبق قامه چپ را بچرخانيد تا در امتداد لوله زين قرار بگيرد، حال با يک دست لوله زين و با دست ديگر قامه را بگيريد و محکم به سمت لوله زين تکان دهيد.
حال طبق قامه راست را بچرخانيد تا در امتداد لوله زين قرار بگيرد و روش بالا را براي آن انجام دهيد و به صداي ايجاد شده گوش دهيد.

مشکل پدال
شل بودن يا وضعيت ساچمه/بلبرينگ هاي داخل پدال را بررسي کنيد.

خم شدن طبق
اگر طبق جلو خم شده باشد سبب سايش در طبق خواهد شد، بخصوص در هنگامي که به شدت در حال رکاب زدن باشيد.

برخورد طبق عوض کن با طبق جلو
اگر طبق عوض کن امکان تعويض موقعيت زنجير به دنده بالاتر را ندارد يا طبق عوض کن به درستي روي لوله زين قرار نگرفته باشد، پارويي طبق عوض کن ممکن است با طبق درگير شود. همچنين ممکن است به دليل خم شدن طبق ناشي از افتادن دوچرخه روي جسمي سخت، اين برخورد با طبق عوض کن صورت گيرد.

صندلي صدادار
گاهي اوقات صدايي که به نظر مي رسد از توپي تنه به گوش مي رسد در واقع مربوط به زين دوچرخه است، شايد جايي که زين به لوله زين يا جايي که زين در بالاترين قسمت به لوله زين متصل شده است. اين صدا در صورت بلند شدن از روي زين از بين خواهد رفت.

فرمان يا کرپي صدا دار
در صورتيکه صدايي از فرمان فقط در هنگام پدال زدن شديد مي شنويد، در قسمت "صداهاي مرتبط با فرمان" به آن خواهيم پرداخت. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ