رفلکتور ها چه شکلی هستند؟

رفلکتور ها با شکل ها و اندازه هاي مختلفي وجود دارند، متداول ترين شکل رفلکتور ها دايره و مستطيل است. رفلکتور ها از جنسي ساخته مي شوند که بتوانند نور را منعکس کنند و معمولاً با رنگ هاي سفيد، نقره اي و طلايي ساخته مي شوند تا تأثيرات متنوعي در عکس بگذارند. بعضي از آن ها دسته اي براي حمل دارند و بعضي تاشو هستند تا بتوان به راحتي آن ها را حمل کرد، اما بعضي ديگر بزرگ هستند و حمل کردن آنها کار دشواري است. حتي شما مي توانيد با استفاده از مقواي سفيد رنگ رفلکتور بسازيد.
آيا لازم است که يک رفلکتور داشته باشم؟
فکر مي کنم ايده خوبي است که هر عکاسي حداقل يک رفلکتور داشته باشد، حتي اگر رفلکتور کوچکي باشد. در شرايط خاص يک رفلکتور مي تواند به کمک شما بيايد و تغيير بسياري در کيفيت عکس ايجاد کند.
وقتي به صورت حضوري به افراد عکاسي آموزش مي دهم، از اينکه مي بينم چقدر تعداد اندکي هستند که رفلکتور را امتحان مي کنند شگفت زده مي شوم. اما همين افراد وقتي تأثيري که يک رفلکتور مي تواند بگذارد را مي بينند سريعاً به استفاده از آن رو مي آورند.
آيا استفاده از رفلکتور کار آساني است؟
در اکثر اوقات بله، اما زماني که مي خواهيد يک رفلکتور بزرگ را در فضاي باز که باد هم مي آيد در موقعيتي دقيق نگه داريد اين کار مي تواند دشوار باشد. در چنين شرايطي استفاده از نگه دارنده هاي (پايه يا stand) رفلکتور موجود مي تواند مشکل شما را حل کند. اما از آنها در فضاي بسته بهتر مي توان استفاده کرد. در کل پيشنهاد مي کنيم براي نگه داشتن رفلکتور از شخص ديگري به عنوان دستيار استفاده کنيد.