ساخت دوربین برگرفته از چشم مرکب حشرات

مهندسان يک دوربين منحني شکلي طراحي کرده اند که بتواند عملکردي شبيه به چشم مرکب حشرات داشته باشد.اين دوربين با طراحي نيم کره اي اش ميدان ديد بسيار وسيعي را بدون انحرافات با عمق ميدان کاملا زياد ارائه ميدهد به اين اميد که بتواند در اپليکيشن هايي نظير اندوسکپي و يا به عنوان سنسورهاي بصري بر روي هواپيماهاي بدون سرنشين کاربرد داشته باشد.طراحي کنوني 180 المنت حساس به نور را شامل ميشود که هر کدام پشت لنز مجزاي خود قرار گرفته اند اما محققان اميدوارند تا به ساخت 2000 المنتي آن بپردازند که بتوانند به رزولوشني مشابه با آنچه يک سنجاقک ميتواند مشاهده کند برسند. اکتاباکس
از آنجا که هر سنسور در لنزي واحد قرار گرفته اند ، دوربين ميتواند تمام عمق ميدان را در فوکوس داشته باشد و تنوع عنصرها باعث ميشود تا دوربين نسبت به حرکت ها بسيار حساس شود.بر روي اين پروژه تيمي از دانشگاه ايلينويز و دانشمندان چهار کشور ديگر کار ميکنند و بزرگترين چالش آنها در اين راه قابليت ساختن آرايه اي از فتوسايت ها بر روي سطحي منحني است.
منبع: اکتاباکس