ساعت ضربان سنج و کاربرد آن

اين وسيله ضربان قلب انسان را اندازه گيري مي کند. ساعت نمايشگر ضربان قلب را مي توانيد مانند يک ساعت معمولي به مچ خود ببنديد. با استفاده از تنظيمات مختلف مي توانيد برنامه تمريني مخصوص خود را دنبال کرده و ضربان قلب خود را کنترل نماييد. کنترل ضربان قلب در حين تمرينات ورزشي به اين جهت حائز اهميت است که از يک طرف فشار زياد به قلب وارد نشود و از طرف ديگر بهترين نتيجه از تمرينات حاصل گردد. ساعت گارمين
با بالا رفتن سن ميزان حداکثر ضربان قلب کاهش مي يابد، بنابرين اطلاعات مربوط به ضربان قلب در ورزش بايد هميشه در رابطه با ميزان حداکثر ضربان قلب باشد.کار اين نمايشگر ثبت تعداد نبض شماست، مي توانيد آنرا همراه با وسايل ديگر براي برنامه ورزشي خود بکار ببريد و ضربان نبض خود را مشاهده نماييد.
قاعده تجربي زير به شما کمک مي کند تا ميزان حداکثر ضربان قلب خود را مشخص نماييد:
حداکثر ضربان قلب مساوي است با عدد 220 منهاي سن فرد. به فرض مثال براي يک فرد 30 ساله حداکثر ضربان قلب نساوي است با 190 ضربان
عملکردهاي نمايشگر ضربان قلب:
سنجش دقيق ضربان قلب ECG
تنظيم محدوده تمرين شخصي
هشدار صوتي و تصويري در صورت خارج شدن از محدوده تمرين
ميزان متوسط ضربان قلب
ميزان حداکثر ضربان قلب در زمان ورزش
ميزان مصرف کالري به KCAL
ميزان سوخت چربي به گرم