سافت باکس ها در مقابل چترها ، کدامیک بهتر است ؟

جواب اين سوال مسلماً اين يا آن نخواهد بود . چترها کار را بخوبي انچام مي دهند اما فقط يک کار را انجام مي دهند . در حالي که سافت باکس ها با توجه به تنوع شان نتايج مختلفي ارائه خواهند کرد . بعنوان مثال مي توانيد بر روي سافت باکس هاي فتوفلکس زنبوري نصب کرده و شعاع نور را باريک تر نماييد بدون اينکه از کيفيت نور کاسته شود . اين قابليت به شما امکان نورپردازي بر روي موهاي سوژه و نورپردازي جداگانه بدون ريزش نور بر روي پس زمينه و بازتاب نور در لنز ( Flare ) را مي دهد . در تصوير زير با اينکه سافت باکس تقريباً به پس زمينه چسبيده است اما پس زمينه همچنان تيره است و مي توانيد از سافت باکس به همراه زنبوري در بالا يا پشت سر سوژه استفاده نماييد ولي اين کار را نمي توانيد با چتر انجام دهيد .
سافت باکس ها همچنين هنگام نورپردازي از روبرو در بعضي زواياي خاص به چترها ترجيح داده مي شوند . در تصوير زير از يک چتر در جلوي دوربين جهت ايجاد نور اصلي 45 درجه ( رامبراند ) بر روي سوژه استفاده شده است . همان گونه که مشاهده مي کنيد نور لامپ از اطراف چتر بر روي لنز تابيده و يک سري درخشش ( Flare ) سبز رنگ در تصوير ايجاد کرده است . اين ترکيب يکي از عمومي ترين شيوه هاي نورپردازي پرتره استوديويي مي باشد ، بنابراين متوجه مي شويد چرا سافت باکس ها در بسياري موارد جايگزين چترها در استوديوهاي حرفه اي شده اند .

توضيح ساده اين مشکل بدين شکل است که هنگامي که چتر را در جلوي سوژه قرار مي دهيم منبع نور به سمت لنز قرار مي گيرد . استفاده از چترهاي بزرگتر مي تواند اين مشکل را برطرف نمايد اما چترهاي بزرگ معمولاً وارد کادر تصوير شده و ميدان ديد را محدود مي کند . همان طور که در مثال زير مشاهده مي کنيد بدليل مشکل بالا تنوع وسيع الگوهاي نورپردازي محدود شده در حالي که مي توانيد سافت باکس ها را بدون نگراني از انعکاس درون لنز در هر موقعيتي قرار دهيد .