سافت باکس ها چکونه عمل می کنند ؟

بطور حتم شما مي دانيد سافت باکس چيست و ممکن است حتي سافت باکس هم داشته باشيد . اما بياييد نگاهي تازه به سافت باکس و کاربرد آن بياندازيم . مطالب اين بخش آموزشي مي تواند شما را با پر مصرف ترين ابزار نورپردازي بيشتر آشنا نمايد . بعنوان مثال آيا تا کنون تاثير اندازه هاي مختلف سافت باکس را بر روي يک سوژه ديده ايد ؟ يا اينکه تا کنون سافت باکس را با چتر مقايسه کرده ايد ؟ آيا با سافت باکس هايي که وجوه جانبي آن ها قابل برداشتن است آشنا هستيد؟ توصيه مي کنيم مطالب زير را دنبال نماييد .

سافت باکس ها با جمع آوري نور در يک محفظه بسته و عبور نور از حداقل يک لايه نرم کننده يا ديفيوزر ، عمل مي کنند . با عبور نور از پارچه نيمه شفاف ، عمل نرم کنندگي و يکنواخت شدن نور اتفاق مي افتد .