سافت باکس چیست؟

عکاسان پرتره، صنعتي و تجاري به ارزش استفاده از سافت باکس در آتليه عکاسي خود براي عکاسي حرفه اي کاملا آگاه هستند. يکي از مهمترين تجهيزات عکاسي سافت باکس مي باشد که تاثير بسزايي در کيفيت عکس ها دارد. انتشاردهنده هاي نور مانند فلاش هاي چتري (استوديويي) وLED ها اگر به درسـتي در داخـل ســافت باکـس قــرار گــيــرند سايه هاي اضافي در عکس را کاهش مي دهند. نزديک شدن منابع نوري بوسيله سافت باکس به سوژه يا مدل عکاسي باعث مي شود نور ملايم تر به نظر برسد مانند نوري که از پنجره تابيده مي شود.
سافت باکس در اشکال مستطيل شکل، هشت ضلعي و مربع وجود دارد. سافت باکس از يک پارچه شفاف تشکيل شده است که بر روي يک پايه نور قرار گرفته و نور مورد نياز عکاسي را از منبع اصلي نور انتشار مي دهد. پارچه سافت باکس شامل رنگ هاي سفيد يا نقره اي براي قسمت داخلي و رنگ مشکـي بــراي قــسمت بيرونـي سافــت باکــس مي باشد که مانع از انعکاس نور به ساير قسمت ها در آتليه عکاسي مي شود. سافت باکس ابتدا نور عبوري از يک فلاش را در فضاي بسته و داخلي خود جمع آوري مي کند، سپس آن را از پارچه نيمه شفاف خود انتشار مي دهد که باعث يکنواخت شدن نور تابيده شده بر سوژه عکاسي مي شود.