سگ و دوچرخه سواری

متأسفانه اين يکي از رايج ترين تجربيات دوچرخه سواران است. زماني که شخصي دوچرخه سواري مي کند، حرکات دوچرخه و دوچرخه سوار باعث تحريک سگ شده و باعث دنبال کردن، پارس کردن، و حتي گاز گرفتگي مي شود. اگر اين اتفاق براي شما بيفتد چکار خواهيد کرد؟ آيا مي خواهيد از گازگرفتگي يا مواجهه با سگ ها دوري کنيد؟ عکس العمل شما در آن شرايط چگونه خواهد بود؟
در ادامه چندين راه براي مقابله با سگ ها به شما پيشنهاد خواهيم کرد. تيوپ دوچرخه

1- روي سگ داد بزنيد

خيلي از دوچرخه سواراني که با فرياد، از عبارات "نه!" يا "سگ بد" استفاده مي کنند، قادر خواهند بود تا سگ ها را تسليم خود کنند. اکثر سگ ها تمايلي براي گاز گرفتن ندارند بلکه مي خواهند خود را قوي و درنده نشان دهند تا شما را مجبور به خروج از قلمرو خود کنند. اگر شما بتوانيد با رفتار و اعتماد به نفس همراه با يک صداي بلند و نگاه تيز به سگ خيره شويد در بيشتر موارد آنها عقب نشيني کرده و برمي گردند.

 

2- سرعت خود را کم و زياد کنيد

مانند حرکات يک مدافع در زمين فوتبال، بهترين راه براي مقابله با حمله کننده در مسير، داشتن سرعت متغير است. سرعت خود را به اندازه سرعت سگ کم کنيد، سپس در لحظه آخر(در هنگام رسيدن سگ به شما) بلند شويد و روي تنه بشدت رکاب بزنيد. در اين هنگام سگ مانند شخصي که در ترافيک با سرعت ثابت در حال حرکت است و به يکباره ماشين جلو از اون دور مي شود شکه خواهد شد! حتي اگر شما بتوانيد با يک وسيله در کيف تان يا هر چيز ديگري حواس سگ را منحرف کنيد به شما کمک خواهد کرد تا از آن جلو بيفتيد.

 

3- با صداي آرام با سگ حرف بزنيد

بجاي فرياد زدن، برخي دوچرخه سواران از طريق گفتن عباراتي مانند "سگ خوب" به نرمي و با صداي آرام، در حين رکاب زدن ملايم، در برخورد با سگ ها موفق بوده اند. شايد اينجور رفتار ملايم و حرکت آرام روي آنها کارساز باشد زيرا نيمي از سرگرمي سگ ها، دنبال کردن است و با اين رفتار اين سرگرمي از آنان گرفته خواهد شد. تيوپ دوچرخه
اين روش براي زماني که يک سگ در جاده و مستقيماً در جلوي شما قرار دارد و شما امکان فرار را نداريد، بهترين گزينه مي تواند باشد.


4- توقف کنيد و پياده حرکت کنيد

با وجود اينکه به نظر مي رسد اين روش چندان موثر نباشد، گاهي اوقات تمام چيزي که شما براي توقف دنبال کردن سگ نياز داريد اين است که از دوچرخه خود پياده شويد. بعد از پياده شدن از دوچرخه، آنرا بين خود و سگ قرار دهيد و در حالي که به آرامي با سگ صحبت مي کنيد، به آرامي حرکت خود را ادامه دهيد. اينکار شما باعث مي شود تا سگ، ديگر شما را تهديدي براي خود نداند و يا دنبال کردن شما برايش جذابيتي نداشته باشد، و به اين ترتيب تمايل سگ به تعقيب از بين مي رود و به خانه اش بازمي گردد.
اين روش در مواقعي که در مسيرهاي شني يا ماسه اي و همچنين در تپه و کوهستان که جاده داراي شيب مي باشد و امکان حرکت با سرعت بالا وجود ندارد بسيار موثر مي باشد.

 

5- سگ را گول بزنيد

اگر شما مي دانيد در يک قسمت از مسير با سگي برخورد خواهيد کرد، به وسايل نقليه عبوري توجه کنيد و از آنها به عنوان موانع متحرک استفاده کنيد. اگر يک وسيله نقليه از پشت در حال نزديک شدن به شما است و شما نيز نزديک محل وجود سگ هستيد، موقع آن است تا با قرار گرفتن در کنار آن وسيله نقليه با هم از آنجا عبور کنيد. صداي وسيله نقليه مانند يک پوشش به کمک شما آمده و در صورتي که بتوانيد با سرعت وسيله نقليه حرکت کنيد، سگ در نهايت متوجه شما نخواهد شد.


6- روي سگ آب بپاشيد

زماني که سگي را در فاصله خيلي کمي با خود ديديد، قمقمه آب خود را آماده کنيد. اگر سگ همچنان به شما نزديکتر شد، با فشردن قمقمه حسابي روي صورت سگ آب بپاشيد. اينکار سگ را گيج کرده و زمان کافي را براي فرار از دست او براي شما ايجاد مي کند. معمولاً با اينکار سگ مي ايستد و مشکل حل مي شود.
اگر شما از کوله پشتي و کيسه آب استفاده مي کند، تا حدامکان دهان خود را پر از آب کنيد و آن را روي سگ بپاشيد. اين روش نيز مي تواند مفيد باشد اما پاشيدن آب با قمقمه به مراتب دقيق تر و موثرتر مي باشد.
براي اثربخشي بيشتر، شما مي توانيد آب را با افزودني قوي تر ديگري مخلوط کنيد. يکي از خوانندگان مي گفت که هميشه يک بطري با مخلوط آب و سرکه به همراه داشت و هر زمان که سگي به قصد حمله به سمت اون مي آمد با کمي از اين مخلوط او را مغلوب مي کرد.

 

7- سگ را جا بگذاريد

براي گذشتن از يک سگ، گاهي اوقات رکاب زدن با سرعت جت، بهترين انتخاب مي باشد و اينکه اميدوار باشيم تا بتوانيم سگ را پشت سر بگذاريم. در اينگونه موارد ترکيبي از چندين مورد ديگر مانند فرياد زدن روي سگ و/يا پاشيدن آب توصيه مي شود، زيرا انجام اين کار به مبارزه طلبيدن سگ در دنبال کردن مي باشد که همين "دنبال کردن" کاري است که سگ براي آن زندگي مي کند.
اگر شما اين کار را انتخاب کرديد، شما بايد در کنار جاده حرکت کنيد، جايي که سگ با مشکل بيشتري براي حرکت نسبت به مسيرهاي شني يا علفزار مواجه خواهد بود.

 

8- به سمت سگ حمله کنيد

در موقعيت هايي که شما واقعاً احساس خطر مي کنيد، شما بايد به خودتان حق حمله به سگ را بدهيد. با استفاده از يک پمپ باد، قفل دوچرخه يا هر چيز ديگري که در دست داشتيد ضربه اي به پوزه سگ بزنيد. بيشتر سگ ها گاز نمي گيرند، اما شما تمايل نداريد تا يک راه سخت را براي روبرو شدن با سگ پيدا کنيد.
ممکن است به عده از دوچرخه سواران پيشنهاد شود تا با زدن سگ ها در مواقع ضروري خطر را از خود دور کنند، اما اينکار زماني که دوچرخه سوار کفش هاي فيکس به پا دارد مشکل خواهد شد. به علاوه، در هر دو حالت، زدن يک سگ يا چرخاندن چيزي جلوي او و هر نوع حرکات وحشيانه و شديد مي تواند شانس شما را براي دفع خطر افزايش مي دهد. با تمام اينها، اين گزينه بايد به عنوان آخرين راه چاره انتخاب شود.

 

9- اسپري فلفل

برخي از دوچرخه سواران براي جلوگيري از تعقيب سگ ها از اسپري فلفل استفاده مي کنند. اين کار مي تواند موثر باشد اما واقعاً توصيه نمي شود مگر اينکه شما بدانيد سگي در کمين شماست و همچنين شما قادر به آماده کرده اسپري براي سگي که در حال نزديک شدن به شماست را داريد.
در مورد اين روش ترديدهايي وجود دارد از جمله اينکه براي استفاده از اسپري، شما بايد آن را آماده داشته باشيد تا در مواقع لزوم بتوانيد از آن استفاده کنيد در حالي که ماهيت دنبال کردن و تعقيب طوري است که فرصت درآوردن، و آماده کردن اسپري براي استفاده از آن در فرصت بسيار کم بوجود آمده وجود ندارد. همچنين بايد مراقب باشيد تا به صورت خود اسپري نکنيد، و در معرض بخار ناشي از گاز فلفل قرار نگيريد.

 


منبع: About.com