ضعف های دوچرخه سواری ایران چیست

تيم ملي دوچرخه سواري ايران كه با نيت كسب مجوزهاي حضور در المپيك پكن راهي تورنمنت بين المللي دانمارك(يكي از سري مسابقات جام جهاني اين رشته) شده بود، بدون رسيدن به خواستش و دست خالي به تهران بازگشت. دوچرخه برقي

اين اولين باري نيست كه اين اتفاق مي افتد و احتمالا آخرين بار نيز نخواهد بود. مشكل از دو چيز برمي خيزد. يكي قدرت برتر ركابزنان جهان و رجحان چهره هاي مشهور بر نفرات ما و دوم رده بندي هاي متعددي كه در سال هاي اخير در كشورمان انعكاس يافته و در آنها جايگاه دوچرخه سواران ما بيش از آنچه كه واقعا هست، بالا و در رده هاي ارشد جهان عنوان شده است و همين مساله صوري باعث شده با توقعاتي به ميدان برويم كه مطابق با حقيقت و نشان دهنده واقعيات ركابزنان ما و توان حريفان نيست و بيشتر ريشه در تصورات ما دارد.

بدتر از همه اين كه تضاد آشكار بين جايگاه حقيقي ركابزنان ما و تفاوت عظيمي كه اين جايگاه با رتبه هاي ذكر شده براي ما در برخي جداول آسيايي و UCI دارد، به گونه اي است كه سرخوردگي را بر دوچرخه سواران ما حاكم مي كند و آنها نمي توانند آن چنان كه بايد در ميدان هاي بين المللي خودنمايي كنند و حتي حقيقت وجودي خود را و تواني را كه واقعا دارند، به نمايش بگذارند.

اين مساله منجر به كسب نتايجي طي سال جاري در برخي تورنمنت هاي بين المللي شده كه شايد براي برخي از افرادي كه اين رشته را فقط از راه دور و بدون اشراف كامل تعقيب مي كنند، موجب حيرت باشد، اما اهالي فن نيك مي دانند كه با توان و كلاس موجود چيزي فراتر از اين براي دوچرخه سواري ما ممكن نيست و مشكل وقتي ايجاد مي شود كه باوري خلاف اين را داشته باشيم، وگرنه با سلاح واقع بين و در صورت به كارگيري خصلت ها و مواردي كه واقعا در توان دوچرخه سواري ايران هست و برنامه ريزي لازم براي وفق يافتن آن با وضعيت كلي اين ورزش در سطح جهان، مي توان حركت واقع بينانه بهتر و بيشتري را داشت و دست از حركت برنداشت و درست و قوي به پيش رفت و به نتايجي رسيد كه هرچند آن قدرها هم بهتر از نتايج اخير ركابزنان ما نخواهد بود، اما به هر حال بهره هايي هم خواهد داشت.

? دستاوردهاي دانمارك
در رقابت هاي اخير دانمارك، تيم ? نفره اعزامي دوچرخه سواري ما در كپنهاگ ضعيف عمل كرد و مهم تر از آن، نتوانست خودش را با شرايط موجود وفق بدهد و چيزي باشد كه مي تواند باشد. در غياب شماري از بهترين هاي دوچرخه سواري ايران تيم اعزامي ما را محمود پراش، فرشيد فارسي نژاديان، عليرضا احمدي و حسنعلي ورپشتي تشكيل مي دادند و آنها را الكساندر تولومانف سرمربي تيم ملي ايران در رشته هاي پيستي همراهي مي كرد. اما چنين نفراتي نتوانستند به نتايجي برسند كه موجب سربلندي شود و در نهايت بين ?? تيم شركت كننده در رشته اسپرينت هجدهم شدند.

در قسمت انفرادي نيز احمدي در ماده يك كيلومتر به مقامي بهتر از بيست و چهارمي نرسيد و در اسپرينت انفرادي نيز ورپشتي و فارسي نژاديان در رده هاي ?? و ?? قرار گرفتند. به اين ترتيب و با اوصافي كه آورديم، تيم دوچرخه سواري بدون نيل به هيچ سهميه تازه اي از مسابقه هاي فوق فارغ شد و به كشور بازگشت. با اين حال ايران از قبل دوسهميه حضور در المپيك پكن را در اختيار داشت اما تفاوت قضيه در اين است كه سهميه هاي فوق، هيچ يك بر روي پيست حاصل نيامده است و يكي از اهداف اصلي تيم اعزامي ايران به كپنهاگ رسيدن به چنين سهميه هايي بود، به واقع سهميه هاي قبلي ما جملگي در خارج از پيست و در رشته هايي به دست آمده است كه بر روي جاده برگزار مي شوند و از ديرباز جزو تخصص هاي ما بوده است و از همان زمان قدرت ما در پيست و مواد آن كمتر و نازل تر بوده است.

? جداول صوري

يكي از مواردي كه سال هاي اخير در جامعه دوچرخه سواري ايران روي آن مانورهاي زيادي داده شده و قدري ما را از حقيقت دور انداخته است، تكيه بر جداولي است كه هر از چند گاه از سوي مجامع جهاني و منجمله UCI يعني اتحاديه بين المللي دوچرخه سواري منتشر شده است و در آن رتبه هايي براي ركابزنان ما ذكر شده كه معمولا در تضاد با حقيقت و ميزان واقعي توان آنها است و در حالي نفرات ما در رده هاي مثلا هشتم و دهم اين جداول قرار گرفته اند كه رتبه هاي واقعي شان بسيار متفاوت و نازل تر از اينها است.

نمونه ونشانه جديد آن، مسابقات اخير تور قطر بود كه در آن رتبه هاي بسيار نازل و پايين تر از شصتم را به دست آورديم و حتي تا رده ??? نيز تنزل داشتيم و در آنجا ملي پوشان درجه اول ما هم در صحنه حضور يافتند و با اين كه بسياري از برندگان دوچرخه سواري جهان در آن پيكارها غايب بودند، اما فقط به رتبه هايي رسيديم كه گفتيم و حتي رده هاي ،?? ??? و ??? نيز در بين آنها ديده مي شد. استمرار در امر شركت در اين گونه مسابقه ها و واقع بيني و برنامه ريزي بر اساس توان حقيقي ركابزنان مان چيزي است كه مي تواند هم سهميه هاي بيشتري را در المپيك پكن به ما ببخشد و هم اين نكته را جا بيندازد كه ما بايد با قبول جايگاه حقيقي مان در اين ورزش در پي ارتقاي درجه و رفع ضعف هاي خود باشيم. ضعف هايي كه البته وقايع اخير نشان داده است پرشمارند و ركابزنان ما به رغم بهره گيري از مربيان مجرب خارجي تا به حال از رفع آنها باز مانده اند.
منع: افتاب