طبیعت‌گردی

اکوتوريسم يا بوم‌گردشگري يا طبيعتگردي، گونه‌اي از گردشگري است که در آن گردشگران براي ديدار از مناطق طبيعي نامسکون و دست‌نخورده? جهان سفر مي‌کنند و به تماشاي گياهان و پرندگان و ماهي‌ها و ديگر جانوران مي‌پردازند. 


خانه‌هاي روستايي آستارا
البته در اکوتوريسم صرفاً ديدار مطرح نيست بلکه آموزش محيط زيست و نفع رساني به جوامع محلي و غيره ضروري و واجب است.

به اين‌گونه از گردشگران که به ديدار از بوم سامانه و طبيعت زنده مي‌پردازند، نام اکوتوريست يا بوم گردشگر داده شده است. بسياري از کشورها بخش هنگفتي از درآمد خود را از بوم گردشگران خارجي تأمين مي‌کنند. «در ايران توسط فرهنگستان معادل طبيعت گردي نام گذاري شده است که با توجه به ظهور زمين‌گردشگري در چند دهه? اخير در ايران و جهان اين واژه با معادل سازي طبيعت‌گردي صحيح نخواهد بود و بهتر است اکوتوريسم را معادل بوم گردشگري ناميد».

گردشگران در تپه‌هاي بياباني منطقه مرنجاب کاشان
اصلي‌ترين فعاليت اکوتوريسم بر پايه? طبيعت زنده مي‌باشد که بنا به تعريف سفري است مسئولانه به مناطقي طبيعي که حافظ محيط زيست بوده و باعث بهبود کيفيت زندگي مردم محلي گردد. طبيعت‌گردي حداقل آسيب را به طبيعت و فرهنگ منطقه وارد مي‌کند.

به تعريفي ديگر، اکوتوريسم يا بوم گردشگري نوعي از گردشگري است که ريشه‌هاي آن به طبيعت و محيط‌هاي باز گسترش يافته است. نخستين مسافراني که حدود نيم قرن پيش سرنگيتي در آفريقا را بازديد کردند، و يا ماجراجوياني که در هيماليا کوهپيمايي کردند را مي‌توان نخستين اکوتوريست‌ها برشمرد

انجمن بين‌المللي اکوتوريسم (TIES) نيز در تعريف اکوتوريسم مي‌گويد: «بوم گردشگري سفري مسئولانه به مناطق طبيعي است که در آن محيط زيست حفظ و بر رفاه مردم محلي تأکيد شود.»

اکوتوريسم و کوهپيمايي ورزشي است نشاط‌انگيز، سالم و انسان‌ساز که از ادوار بسيار قديم، مورد توجه نياکان ما بوده و ريشه در تاريخ دارد. عشق به ماجراجويي و رويت آثار بديع طبيعت زنده همواره انسان را وادار به سير در طبيعت و بازديد از جاذبه‌هاي حيرت‌انگيز مي‌کند.