طبیعت گردی و اکوتوریسم

طبيعت گردي يکي از پر طرفدارترين نوع گردشگري است. طبيعت گردي به هر نوع سفر به مکان هاي طبيعي اطلاق مي شود و در واقع پايه و اساس اين نوع گردشگري، طبيعت است.
يکي از بارزترين، رايج ترين و البته پرطرفدارترين انواع گردشگري، طبيعت گردي است. طبيعت گردي به هر نوع سفر به مکان هاي طبيعي اطلاق مي شود و در واقع پايه و اساس اين نوع گردشگري، طبيعت است که به آن گردشگري طبيعت گرا و يا گردشگري بر پايه طبيعت نيز گفته مي شود. تور طبيعتگردي
برخي به اشتباه اکوتوريسم را با طبيعت گردي هم معني مي دانند. در واقع، طبيعت گردي خود انواع مختلفي دارد و در گروه هاي متنوعي دسته بندي مي گردد که اکوتوريسم يکي از آن هاست. بنا بر تعريف انجمن بين المللي بوم گردشگري (International Ecotourism Society) اکوتوريسم ( بوم­ گردشگري) سفري مسئولانه به نواحي طبيعي است که به حفظ محيط زيست و پايداري رفاه مردم محلي منجر شود.
اکوتوريسم از دو واژه اکولوژي و توريسم مشتق شده است: اکولوژي بنا به تعريف جانور شناس معروف آلماني Ernest Haeckel به مجموعه دانش مرتبط با طبيعت، يعني بررسي کليه روابط بين جانوران با محيط ارگانيک و غير ارگانيک آن ها گفته مي شود که اين رابطه ممکن است دوستانه يا خصمانه باشد و به طور مستقيم يا غير مستقيم صورت بگيرد؛ توريسم هم به نقل از سازمان جهاني جهان گردي پديده اي اجتماعي، فرهنگي، تجاري بوده، که مستلزم جابجايي مردم به مکاني غير از محل سکونت و کار خود است.