عینک و فرم چیست

به ­طور کلي، عينک وسيله اي است با کاربردهاي مختلف براي چشمها و يک وسيله­ي تزئيني براي چهره که به­علت کثرت در تنوع مدل و انواع کاربردي آنها، اشاره­ي مختصري به آن مي گردد. عينک ورزشي

?.عينکهاي طبي
به آن دسته از عينکهايي که، عدسيهاي تجويزي، جهت رفع عيوب انکساري در آنها نصب مي شود، عينکهاي طبي مي گويند؛ که در مدلهاي گوناگون و با مواد مختلف ساخته مي شوند.

? توضيح اينکه:
عينکهايي با اتاقک مرطوب ( جهت جلوگيري از اشک ريزش شديد ) و يا عينکهاي منشوري ( براي موارد کم بينايي و يا آسان نمودن مطالعه براي کساني که قرار است مدت زيادي به علت فلج اندامهاي اصلي، بستري شوند ) ، و عينکهاي مخصوص آرايش ( براي اشخاصي که داراي عيوب انکساري شديد هستند ) و...، در زمره­ي عينکهاي طبي، با کاربرد خاص محسوب مي شوند.

?.عينکهاي آفتابي
به گروهي از عينکها که جهت محافظت از چشمها در برابر آثار زيانبار نور خورشيد و نورهاي مضر ساخته مي شوند و گاهي هم جهت زيبايي مورد استفاده قرار مي گيرند، عينکهاي آفتابي مي گويند.

?.عينکهاي طبي- آفتابي
به­بعضي از عينکهايي که جهت مصارف طبي به کار مي روند، اما از عدسيهاي طبي- آفتابي(انواع عدسيهاي رنگي و يا فتوکروميک) استفاده مي کنند عينکهاي طبي- آفتابي گفته مي شود.

?.عينکهاي صنعتي و يا حفاظتي
اين دسته از عينکها، همان طور که از نامشان پيداست، جهت محافظت از چشمها در برابر برخورد با ذرات و حفاظت در برابر تابشهاي مضر در مشاغلي مانند : تراش کاري(سنگ - فلزات)، کار با مواد شيميايي، راديولوژي و... ، به کار گرفته مي‌شوند.

?.عينکهاي ورزشي
اين گونه عينکها، که هنوز فرهنگ کاربرد آن براي بسياري از مـردم ناشناخته است، از اهميـــت ويـــژه اي در محافظت از چشمها در هنگام انجام ورزشهاي مختلف برخوردار است. به­گونه اي که براي هر ورزشي، عينک خاص همان ورزش از مواد مخصوص جهت محافظت، ايمني و بهداشت چشم، (البته با رعايت مسائل ديداري) ساخته شده است. کاربرد اين عينکها براي بازيهاي ميداني، دوچرخه سواري، اسکي، کوهنوردي، غواصي، شنا، شکار، ماهي گيري، بازي بيليارد و? مي باشد.

?.عينکهاي سمعک دار
اين عينکها، براي اشخاصي که مشکل شنوايي دارند بکار مي رود.

?.عينکهاي الکترونيکي
در انواع گوناگون و با کاربردهاي مختلف جهت نابينايان، ساخته شده است.
? مفهوم فريم در عينک سازي چيست و اجزاي آن کدام است؟
آن قسمت از عينک، که عدسيهاي تجويز شده ويا تيغه‌هاي حفاظتي را در مقابل چشمان نگه مي‌ دارد، قاب يا بدنه­ي عينک مي‌ گويند و به فريم (Frame) نيز معروف است. فريم، توسط‌ دسته‌ هايي که به آن متصل مي‌ شود، بر روي صورت تنظيم مي‌ گردد. فريمهايي هم هستند که دسته ندارند و در عوض به وسيله­ي فشارهاي دو طرف بيني در محل خود قرار مي گيرند(مثل pince-nez يا oxford) ويا بر روي فريم ديگري سوار مي شوند(مثلclip-ons) و يا در دست نگه داشته مي شوند(مثلlorgnettes).
منبع: افتاب