لباس دوچرخه سواری

كلاه ايمني كه براي هر سن و هر درجه از مهارت در دوچرخه سواري پيشنهاد مي شود و از وارد شدن ضربه به جمجمه ،هنگام زمين خوردن يا تصادفات احتمالي جلوگيري مي كند .لباس دوچرخه سواري

? دستكش مخصوص دوچرخه سواري براي تنظيم فشار وارد شده به كف دست هنگام گرفتن فرمان و زمين خوردن ،و ايجاد اصطكاك هنگام عرق كردن دستها .

? و دستكش مخصوص براي گرم نگهداشتن دست در هواي سرد
? پيشاني بند براي جلوگيري از تماس باد سرد و گرم با پيشاني .
? كفش مخصوص كه داراي سوراخهاي زياد براي تهويه ،وكف با انعطاف كم و مقاوم است و باعث مي شود تمام نيروي وارده در محل برآمدگي پنجه پا به محور ركاب منتقل و از اتلاف انرژي و خستگي پا جلوگيري شود
? پل كفش كه مانع از ليز خوردن كفش روي پنجه ركاب ميشود
? پيراهن مخصوص دوچرخه سواري كه براي كم كردن مقاومت هوا تنگ و چسبان است و دو يا سه جيب در پشت دارد .
? شلوار مخصوص دوچرخه سواري براي جلوگيري از آسيب رساني سرما و آفتاب سوختگي . 

آستين براي جلوگيري از آفتاب سوختگي دستها .
? عينك افتابي كه از چشمها در برابر آفتاب محافظت مي كند
? عينك بي رنگ براي محافظت چشم در هواي ابري باراني برفي و تاريك .
? روكش كفش براي محافظت پا از آب و سرما
? پايبند براي روي شلوار كه از تماس شلوار با سيني ها و زنجير جلوگيري مي كند
? شورت مخصوص دوچرخه سواري كه براي مقابله با مقاومت هوا بايد تنگ و چسبان باشد.
? لوازم ديگري از قبيل جوراب ،كلاه ،آفتابگير ،مچ بند ،گرمكن و باد گير را مي توان نام برد.
منبع: افتاب