لوازم حرفه ای نورپردازی در عکاسی چیست

در آتليه هاي عکاسي شاهد دهها وسيله ريز و درشت هستيم که هر کدام به نوبه خود قسمتي از عمليات نورپردازي را انجام مي دهند، با توجه به اينکه نور پردازي يکي از مهم ترين آيتم هاي خلق يک عکس است، سعي شده در اين مقاله بصورت اجمالي تعدادي از وسايل مورد نياز نور پردازي معرفي شود، بد نيست قبل از آن اشاره اي داشته باشم به اين مهم که سالها قبل و قبل از اختراع اين وسايل عکاسان با چند شاخه نور بسيار ساده عکس هاي هنري خلق کرده اند که هنوز جامعه جهاني عکاسي آثاري را به مانند آنها در سال هاي اخير به خود نديده است و به عبارتي هنر نورپردازي هنر عکاس است و وسايل پيشرفته به تنهايي تاثيري در ثبت زيبايي و بازتاب زيباشناسي يک اثر نخواهند داشت. در اين مقاله با ابزارهايي چون کاسه استاندارد، اسنوت، بارندور، سرپوش لانه زنبوري، کاسه نور پس زمينه، نورهاي اسپات، چترهاي نورپردازي، آکتاباکس ها، سافت باکس ها، کاسه هاي چتر، گوبو، بوم، پانتوگراف ها، سه پايه ها و رفلکتور ها آشنا مي شويم. کيت نور
کاسه استاندارد (Standard Reflector)
کاسه هاي استاندارد بازتاب دهنده نور ميباشند و در سايزهاي مختلفي ساخته ميشوند، اختلاف اندازه دهانه کاسه ها در اندازه زاويه تابش نور و قدرت و شدت نور تاثير گذار است بطوريکه هرچه دهانه تنگتر باشد شدت و قدرت نور بيشتر و نور بصورت متمرکز بر روي سوژه بازتاب ميابد. بطور کل نور تابيده شده بوسيله کاسه ها پر کنتراست و يکنواخت تر خواهد بود.
اسنوت (Snoot)
اسنوت ها با پوشش داخلي مشکي هستند و مانند کاسه ها مديريت تابش نور را به عهده دارند، از اسنوت ها بطور کلي براي بازتاب نور به موها و اجسام در عکاسي صنعتي استفاده ميشوند، خاصيت نور پردازي با اسنوت ها در متمرکز کردن نور بصورت دايره اي بر روي سوژه و جلوگيري از پراکندگي نور و کمک به شارپ شدن بيشتر عکس ميباشد.
بارندور (Barndoor)
بصورت سايبان هايي در چهار سمت فلاش ها نصب ميشوند و وظيفه هدايت نور را به سمت سوژه ايفا ميکنند، با باز و بسته کردن بارندورها ميتوانيد نور کنترل شده را به سمت سوژه بتابانيد و با مديريت آن پس زمينه اي تيره و سوژه اي نوراني داشته باشيد. بارندورها قابليت نصب فيلتر هاي رنگي را نيز دارا ميباشند. اگر امکان استفاده از سافت باکس و چتر ها يا اندازه هاي مختلف برايمان ميسر نباشد ميتوانيم با تاباندن نور از يک بارندور به يک صفحه ملايم کننده نوري شفاف با اندازه و درجه هاي مختلف ايجاد نماييم.
سرپوش لانه زنبوري (Honeycomb)
سرپوش هاي لانه زنبوري ابزار هايي همانند فيلتر هاي نور هستند که بر روي کاسه ها نصب ميشوند با اين تفاوت که سطح آنها بوسيله شبکه هايي به شکلهاي هندسي پوشيده شده و باعث تابيده شدن نور بصورت متمرکز و جهت دار به سوژه شده و از پخش شدن نور جلوگيري ميکنند.
کاسه نور پس زمينه (Background Light)
ابزاري از خانواده کاسه هاي نورپردازيست و وظيفه هدايت نور را بر روي پس زمينه يا فون به عهده دارد، همچنين ميتوانيم با استفاده از کاسه نورپردازي پس زمينه به اضافه فيلتر هاي رنگي نور رنگي هدايت شده و متمرکزي را با بر روي پسزمينه داشته باشيم.
نور اسپات (Spot)
نور اسپات بمانند فلاش ها با تاباندن نور موضعي از فواصل دور و محدود عمل مينمايد و تفاوت آن با فلاش هاي معمولي بخاطر فلاش و نور مدلينگ اسپات هاست که بوسيله يک لنز نور تنظيم و جابجا ميشود، بوسيله نور اسپات ميتوانيم اسلايد ها و اشکال نوري مختلف را بر روي پسزمينه و فون منعکس نماييم.
چتر مخصوص نورپردازي (Umbrella Photography)
براي تاباندن نوري ملايم، با کنتراست کم، شفاف ، نرم و يکنواخت از چترهاي مخصوص نورپردازي استفاده ميکنيم. چترها در سه گروه بازتابي (انعکاسي)، شفاف (عبوري) و چترهاي دوکاره (با يک لايه اضافه قابل برداشت براي تغيير کاربري انعکاسي به شفاف) در سه رنگ سفيد، نقره اي و طلايي در دسترس ميباشند، چترهاي بازتابي سفيد نوري طبيعي و نرمتر از چترهاي نقره اي دارند، کاربرد چترهاي نقره اي بيشتر در عکاسي پرتره ميباشد، با استفاده از چترهاي طلايي رنگ هاي گرمتري را بر روي سوژه خواهيم داشت.
آکتاباکس (Octabox)
اکتاباکس ها مسئوليت ملايم کنندگي نور را به عهده دارند، از نظر ميزان ملايم سازي اکتاباکس ها در درجه مياني چترها و سافت باکس ها قرار ميگيرند، لازم به توضيح است که با استفاده از يک صفحه ملايم کننده نور در جلوي چترها ميتوانيم نوري ملايم تر و با درجه نرمي اکتاباکس ها از چترها داشته باشيم.
سافت باکس (Softbox)
سافت باکس نيز از خانواده چتر و اکتاباکس ها ميباشد و براي ملايم کردن نور فلاش ها بر روي سوژه استفاده ميگردد، معمولا داخل سافت باکس ها به رنگ نقره اي مي باشد و قابليت نصب سايبان هايي به شکل شبکه اي، ماسک هاي مخصوص و صفحه هاي ملايم کننده نور وجود دارد، سافت باکس هاي بزرگتر با نور ملايم تر و سافت هاي کوچکتر با نور کنتراست بالا و متمرکز تر عمل ميکنند.
کاسه چتر (Umbrella Flood Reflector)
براي محدود کردن و تمرکز نور بر روي قسمت مياني چتر و جلوگيري از انعکاس نور در محيط از کاسه چتر استفاده ميکنيم، در مواقع لازم و در جايي که نميتوانيم از چتر، اکتاباکس و سافت باکس ها استفاده نماييم ميتوانيم با تاباندن و تنظيم نور فلاشها بوسيله کاسه چتر بر روي سقف يا ديوارها نور ملايم و کنترل شده اي را بر روي سوژه تجربه نماييم.
گوبو (Gobo)
گوبو يا سايبان نور صفحه مستطيل شکل مشکي ميباشد که بوسيله بوم در جلوي فلاش براي مسدود کردن قسمتي از نور استفاده ميشود.
سه پايه و تک پايه ها (Tripods & Monopods)
براي جلوگيري از لرزش دوربين و تار شده عکس ها در عکاسي با حساسيت هاي پايين، بدست آوردن عمق ميدان و نور دهي بالا استفاده از سه پايه ها يا در مواردي تک پايه ها اجتناب ناپذير است، عکاسان حرفه اي در زمان عکاسي خارج از موارد ياد شده نيز همواره از سه پايه استفاده مينمايند.