مشکلات زانو در دوچرخه سواری

انجام حرکات مکرر در دوچرخه سواري مي تواند سبب ايجاد ناراحتي در زانوها شود، مخصوصاً در مواقعي که شما سعي داريد تا حرکات بسيار زياد و سريع را با هم انجام دهيد يا حتي در صورتيکه دوچرخه تان تنظيم نباشد. در اين مقاله قصد داريم تا به بررسي رايج ترين دلايل پديد آمدن دردهاي زانو و راه حل اين دردها که گاهاً باعث رنجش دوچرخه سواران مي شود، بپردازيم.

دلايل اصلي صدمات زانو ناشي از چيست؟
وضعيت زانوها را مي توان در سه شاخه کلي زير دسته بندي نمود:
1- مشکلات مرتبط با دوچرخه سواري
2- مشکلات مرتبط با دوچرخه
3- مشکلات مرتبط با دوچرخه سوار
صدمات ناشي از سوء استفاده از زانوها، اغلب از ترکيب هر سه عامل گفته شده در بالا نشأت گرفته مي شود و راز درمان صدمات زانو، تعيين عاملي است که بيشترين تأثير را در بروز درد زانو داشته و در ادامه تغيير و اصلاح آن عامل براي بهبود سريعتر زانو مي باشد.

مشکلات مرتبط با دوچرخه سواري
متأسفانه، شور و شوق زياد ما براي دوچرخه سواري يکي از رايج ترين اشتباهات و عوامل زانو درد مي باشد. شما خودتان داستان را مي دانيد: فصل جديد، مسيرهاي جديد، تغييرات آب و هوا يا يک دوچرخه جديد. به عنوان مثال با ايجاد هيجان و نيروي مضاعف در ما به دليل پايان يافتن فصل زمستان و امکان بازگشت به دوچرخه سواري فعال مثل سابق و بدون توجه به اينکه آرام آرام بايد فعاليت خود را افزايش دهيم، به يکباره فشار مضاعفي را بر روي زانوها وارد مي آوريم.

اگر چه ضرب المثل "نابرده رنج، گنج ميسر نمي شود" صحيح است، اما در مورد دوچرخه سواري حقيقت اين است که تلاش براي رسيدن به شرايط آرماني بايد در چارچوب خاصي صورت پذيرد. با توجه به مطالب ذکر شده در بالا به اين نتيجه مي رسيم که شرايط پيش از دوچرخه سواري در احتمال آسيب ديدگي شما تأثير زيادي دارد. کلاه دوچرخه سواري

 

در واقع افزايش هر چيزي که جزو عادت هاي دوچرخه سواري ما باشد -شامل مسافت، سرعت، شدت، مسير دشوار يا دنده هاي سنگين- بدون رعايت اصل اضافه بار (يا اصل افزايش تدريجي فعاليت) فقط سبب بوجود آمدن مشکلات بيشتر خواهد شد. در هنگام وارد آمدن فشار بيش از حد، اين نيروي تجمع يافته از طريق مفاصل زانو کاهش مي يابد و به همين سبب در دوچرخه سواري زانو آسيب پذير تر از ساير نقاط بدن مي باشد.

حتي تغيير رويه دوچرخه سواري از حالت طولاني مدت و مداوم در تمرين هاي سبک زمستاني به تمرينات کوتاه مدت و شديدتر در ساير فصول مي تواند سبب تشديد مشکلات گردد، زيرا تغيير حالت دوچرخه سواري شما براي بدن يه تغيير شديد محسوب مي گردد.