موارد استفاده هدایای تبلیغاتی

تقريبا همه اجناس و کالاها مي توانيد روي آن ها را با نام شرکت و لوگو تجاري چاپ و بمنظور تبليغات از آن استفاده کنيد.
کالاهاي تبليغاتي و اجناس دوستدار و محافظ طبيعت و محيط زيست که از منابع و مواد تجديد پذير و قابل بازيافت ساخته شده اند در ميان افراد محبوبيت چشمگيري دارد.متداول ترين دليل استفاده از هداياي تبليغاتي، شناخت عنوان تجاري تبليغ کننده است.
ازدلايل ديگر مي توان به يادآوري رويدادها، ارتباط با مخاطبان و کارمندان،روابط عمومي، ايجاد آگاه و اطلاع در نمايشگاه هاي تجاري، برنامه هاي غير تجاري، برنامه هاي ايجاد انگيزه دروني و بازار پژوهي اشاره کرد.در زمينه سياست در جهت تبليغ براي کانديداها و ارائه اهداف آن ها به مردم از اجناس تجاري نيز مي توان سود جست.هداياي تبليغاتي و کالاهايي از اين دست براي مراکز و شرکت هاي غير تجاري مانند موسسات خيريه و مدارس بمنظور ايجاد آگاهي و معرفي موسسات به مردم و جمع آوري کمک استفاده مي شود.