میخوای عکاس ورزشی شی؟

عاشق ورزش باشيد. تنها مسائل مالي و کاري را براي اين رشته در نظر نگيريد بلکه عاشق اين حرفه باشيد و به آن عشق بورزيد زيرا غرايز طبيعي تان در اين رشته کمک بسيار موثري به شما خواهد کرد و ميتوانيد لحظه هاي ورزشي را به تصرف خود دراوريد و تمام حس آن لحظات را در عکس هايتان منتقل کنيد.
بلند پرواز باشيد . عکاسي ورزشي رقابتي است يعني هم به مهارت هاي عکاسي نياز داريد و هم به مهارت هاي مردمي زيرا کارتان در ارتباط با مردم است و موقعيت هاي عکاسي را آنها برايتان فراهم ميکنند.
مهارت هاي عکاسي تان را بهبود دهيد . اگر عکاسي آماتور و بي تجربه هستيد دوره اي جهت فراگيري مهارت هاي فني و تکنيک هاي خاص عکاسي را طي کنيد وچه بهتر که يک دوره ي رشته ي ورزشي خاصي را هم دنبال کنيد.

مهارت هاي عکاسي تان را به چالش کشيد و زياد تمرين کنيد و از هر ورزش و بازي غير حرفه اي عکس هاي گوناگوني بگيريد.از هاکي روي يخي تا فوتبال و از شنا تا اسب سواري.با انتخاب ورزش هاي متفاوت و تمرين عکاسي از تمام رويدادهاي آنان در افزايش مهارت هايتان اثر موثري خواهد گذاشت.
ابتدا براي شروع ورزش هاي ساده تر و کم تحرک تري را انتخاب کنيد و خود را براي ورزش هاي سخت تر وحرفه اي آماده کنيد.به عنوان مثال عکاسي از يک قايقران که تحرک چنداني ندارد بسيار راحت تر از يک دروازه بان است که حتي استرس هاي ورزشي هم در آن دخيل است.

از کامل بودن تجهيزاتتان اطمينان داشته باشيد و براي دوربين و لنزهاي حرفه اي سرمايه گذاري کنيد.اکثر عکاسان ورزشي به لنزهاي تله قدرتمند با فوکوس سريع نيازمندند.يک دياف گسترده براي جداکردن سوژه ، پاسخ گويي به سوژه هاي سريع و متحرک و سرعت شاتر بالا امکان فريز کردن رويداد را به شما خواهند داد.
از عکس هاي خود حتما يک بک آپ بگيريد. اکتاباکس
البته نکات زير را هم فراموش نکنيد :
شما به عنوان يک عکاس ورزشي نبايد برايتان فرقي کند که در محيط هاي بسته عکاسي ميکنيد و يا محيط هاي باز و مهمتر اينکه زمان عکاسي چه در شب و چه در روز برايتان مهم نباشد.
کارت حرفه ي خود را با ثبت نام و مهارت هايتان هميشه همراه خود داشته باشيد.
چيزهايي که نياز داريد :
تجهيزات خوب عکاسي
کتابچه ي راهنماي فني و کتاب هاي آموزش عکاسي
مسابقات ورزشي محلي و يا حتي مسابقات حرفه اي شانس محک زدن خودتان را فراهم ميکنند.پس حتما در آنها شرکت کنيد.
منبع: نيکاسون