نقش ترکیب بندی بدن در دوچرخه سواری

بين بيشتر ورزش ها دوچرخه سواري رقابتي جاده از نظر فيزيولوژيکي و روانشناختي از بقيه مشکل تر و طاقت‌فرساتر است. کريتريوم ها حدود يک ساعت طول مي کشند که مستلزم توان، مهارت و نهايت سرعت انفجاري است. مهم ترين رخداد دوچرخه سواري يعني تور دوفرانس، رقابتي سه هفته اي و طاقت‌فرساست که دوچرخه سواران را بر اساس استقامت، اراده و جسارت محض هم محک مي زند و هم تنبيه مي کند – هر از گاهي هم به آنها جايزه مي‌دهد. دوچرخه‌سواران حتي ممکن است مجبور شوند از شهري به شهر ديگر در بدترين شرايط آب و هوايي بر روي زميني برانند که هر لحظه امکان افتادن‌شان باشد. جاي تعجب نيست که هواداران دوچرخه‌سواري آن را سرور ورزش ها تلقي مي کنند و قهرمانان آن شخصيت هايي حماسي هستند. باربند سقفي دوچرخه
روند تمريني قهرمانان به شيوه اي است که بيشترين شباهت ممکن به شرايط مسابقه را داشته باشد؛ تمريناتي براي شبيه سازي دوچرخه سواري طولاني مدت که در انتهاي آن با يک فرار تمام توان ذخيره دوچرخه سوار به کار گرفته مي شود. اين جلسات تمريني آگاهي دوچرخه‌سوار از تاکتيک ها و استراترژي ها، تسلط بر مهارت ها و نيز جسارت را محک مي‌زنند. البته تقليد مو به مو از شيوه تمرينات قهرمان مورد علاقه تان چندان ايده درستي نيست چرا که هر کس ظرفيت‌هاي جسمي، فيزيولوژيک و رواني خاص خود را دارد.
بنابراين، اولين مسئله در طرح‌ريزي يک برنامه تمريني درست، شناخت ولو اندک فيزيولوژي بدنتان است. گذشته از همه چيز، بدن شما يک ماشين انساني است که باعث حرکت دوچرخه مي‌شود. اين شناخت بر سه عامل عمده تمرکز دارد:
• ترکيب بندي بدن
• سيستم تنفسي
• عضلات
با شناخت و درک ترکيب بندي مناسب بدن براي دوچرخه سواري، شامل آشنايي با نحوه تبديل اکسيژن به انرژي در سيستم تنفسي و نيز آگاهي از اين که چرا برخي ماهيچه هاي بعضي دوچرخه سواران سريع تر از سايرين واکنش نشان مي دهند، قادر خواهيد بود تمرين‌هايي متناسب با نيازهاي فيزيولوژيک و بيومکانيک خودتان باشيد. درواقع نوع ساختار بدن و سطح تمرين شماست که نيازهاي فيزيولوژيک و بيومکانيک‌تان را تعيين مي کند.