نورسنج دوربین چگونه کار می کند؟

اطلاعات تخصصي يک عکاس است که کار نهايي آن شخص را , از کار ديگري متمايز مي سازد. چون همه همان دوربين ، همان مموري کارت وهمان نور را دارند. مطلبي که ذکر خواهد شد هيچگونه ارتباطي با نوع و کيفيت دوربين که اينکه فوجي ، نيکون ويا کانن باشد نداردو بسيار ساده توضيح داده شده است.
به طور کلي نورسنج دوربين نوربازتاب صحنه اي را که ما در کادر دوربينمان مي بينيم توسط سنسورهاي حساس ثبت کرده و آن را آماد? پردازش براي اندازه گيري و تبديل آن به ديافراگم ، سرعت، لوکس يا فوت کندل مي کند. اين سنسور مي تواند بصورت نقطه اي درمرکزو يا در نقاط مختلف ويا ميانگين اين نقاط در کادرمان باشد. ولي صحبت ما ازاينجا آغاز مي شود که پس از پردازش تصور مي کنيم که عدد و انداز? اعلام شده توسط دوربين مقدار نوري است که ما براي عکاسي لازم داريم. ولي واقعيت امر چيز ديگري است. اين رقم يک رقم مجازي است که دوربين براساس پردازش هاي از قبل برنامه ريزي شده سعي ميکند مقدار نور موجود را به ما اطلاع دهد. در واقع رقم اعلام شده چيزي در حدود18 درصد نور منبعي است که صحن? ما را روشن کرده است.
چرا 18 درصد؟ .. سنسور نورسنج ما چيزي به عنوان انسان ، طبيعت ، يک گل قرمز و يا يک گربه .. را نمي شناسد بلکه تمام آن ها را بصورت تک رنگ در نظر مي گيرد و آن هم رنگ سفيد يا مشکي ويا بين آنها که پله هاي خاکستري نام دارد و بطور کلي براساس قوانين فيزيک نورسطح آنها مي تواند حدود 18 درصد نور را برگرداند. پس به اين نتيجه مي رسيم که هر نوري که در کادرمان مي بينيم تقريبا 18 درصد انداز? منبع نوري است که آن راروشن کرده ، اين سؤال پيش مي آيد اگر ما منبع نورمان در دسترس باشد چرا اين کار رابکنيم که 18 درصد آن را دوربين براي ما اندازه بگيرد وبر اساس آن ديافراگم و سرعت را به ما بدهد . کاملاً درست است .
ما ميتوانيم به جاي تمام اين کارها نور منبع را که در دسترس داريم خودمان اندازه بگيريم. مثلاً نورآسمان وپنجره و در محيط هاي بسته نوري که خودمان ايجادکرده ايم مثل فلاش و پروژکتور. با اين کار ما تقريباً 100 درصد به انداز? واقعي نزديک تر شده ايم تا اينکه دوربين 18 درصد آن نور را اندازه گرفته و آن را تبديل به ديافراگم يا سرعت کند. بعلاوه اين کار خطاهايي نيز دارد. مثلاً اگر ما از يک عروس عکاسي بکنيم مسلماً لباس عروس مقدار نوري که بر مي گرداند 18 درصد منبع واقعي مانيست و خيلي بيشتر از آن است و مجبوريم از ديافراگم تنگ تري استفاده کنيم در نتيجه صورت و صحن? پشت عروس تاريک مي شود و اگر لباس داماد را اندازه بگيريم که يک کت وشلوار مشکي است نور کمتري را برمي گرداند و به ما ديافراگمي را اعلام مي کند که خيلي باز تر از مقدار واقعي است در نتيجه صورت داماد پشت صحنه بسيار روشن خواهد شد.اين مورد درعکس هايي که اصطلاحاً ( هاي کي ) و يا( لو کي ) مي گويند به شدت مؤثراست. عکسهاي زير را ملاحظه کنيد.
از يک بشقاب سياه وسفيد عکاسي شده است که از دو روش دوربين و نورسنج دستي استفاده شده که خود گوياست و اختلاف آنها به شدت محسوس است.
اگر بخواهيم کمي حرفه اي تر صحبت کنبم مي توانيم از هيستوگرام عکس ها استفاده کنيم. در پايين دو هيستوگرام رامي بينيم که ايده آل است ولي هيستوگرام هاي گرفته شده توسط نورسنج دوربين مشخص مي کند که عکس ها اشکال دارند. پس نتيج? کلي که مي گيريم اين است که نبايد تابع سوژه هاي موجود در کادرمان باشيم. راه حل چيست؟
اگرخيلي اصرار داريم که از نورسنج دوربين استفاده کنيم بايد مواردي را که دوربين درتشخيص خود دچار اشتباه مي شود .
بدانم و مهمتر اينکه بدانيم چگونه آن راحل کنيم ، حداقل کاري که مي توانيم بکنيم اين است که از يک مقوا که رنگ آن 18 درصد خاکستري است استفاده کرده و آن را روي صحنه بگذاريم و نور بازتاب آن را اندازه بگيريم.اين کليد کار است و تقريباً نوراصلي را براي ما اندازه مي گيرد ولي اگراين امکان را داريم که مستقيماً نور منبع رااندازه بگيريم کاردرستي انجام داده و تقريباً 100 درصد به اندازه گيري واقعي نزديک شده ايم که در اين حالت نياز به يک نورسنج يا فلاش متر داريم که نور سنجي مستقيم براي ما انجام دهد.
به طور کلي نورسنجي اساساً به دو روش نورسنجي انعکاسي و نورسنجي مستقيم ، تقسيم مي شود. خصوصيات وکاربرد هرکدام بستگي به شرايط و نوع عکاسي دارد که بايد تشخيص دهيم چه مواقعي نورسنجي انعکاسي و يا مستقيم بهتر است.
نور سنجي انعکاسي و يا نورسنجي توسط دوربين :
در اين روش مقدار بازتاب يا انعکاس نور تابيده شده به سوژه اندازه گيري مي شود اين روش در مواردي که که مشکل دسترسي دارند، بيشتر به کار مي رود. از جمله طبيعت دور،پشت سوژه، سوژه هاي متحرک، تعيين کنتراست . . . و معمولاً در عکاسي هايي که کنتراستهاي متوسطي دارند نيز جواب بهتري ميدهد استفاده از اسپات متر يا نقطه سنج روش ايده آل اين سيستم است.

 

نورسنجي مستقيم :
نورسنجي با استفاده از اين روش با روش انعکاسي کاملاً متفاوت است. در اين روش مقدار اصلي نور تابيده شده به سوژه اندازه گيري مي شود در اين روش نورسنجي نوع، جنس، بافت،رنگ، . . . مربوط به سوژه تاثيري در اندازه گيري ندارد. بنابراين دقيقترين روش براي اندازه گيري نور اکثر کارهاي عکاسي است. اين اندازه گيري مي تواند تمام تن ها و رنگها را نشان دهد. بيشتر عکاسان حرفهاي خصوصاً در استوديو از اين روش استفاده مي کنند.اين روش در عکاسي پرتره، استوديو، طبيعت، کپي برداري و بسياري از کارها که اختلاف رنگ ، بافت يا ديگر مشخصات سوژه نبايد در حاصل کار تاثير بگذارند ، استفاده مي شود.
مهندس سيد مهدي تقوي ، متولد 1335 ، فارغ التحصيل دانشگاه صنعتي پلي تکنيک تهران ، عضو هيئت مديره انجمن وارد کنندگان دوربين و تجهيزات جانبي ، داراي بيش از سي سال سابقه در عکاسي حرفه اي ، صنعتي ، تبليغات ، و واردات لوازم عکاسي و در حال حاضر مدير عامل شرکت رنگ سيستم ، نمايندگي محصولات ايلفورد، هنسل ، سکونيک ....را بعهده دارد.

منبع: .rangesystem.com