نور سنج چیست؟

نورسنج وسيله‌اي است که در داخل بدنه تمام دوربين‌ها تعبيه شده است و با سه عامل کنترل نور يعني ديافراگم، سرعت شاتر و حساسيت دوربين به نور در ارتباط است.
در واقع اين وسيله به عکاس تذکر مي‌دهد که آيا اين سه عامل براي ثبت يک تصوير به درستي تنظيم شده‌اند يا نور موجود کمتر و يا بيشتر از نياز است.
چرا که در صورت درست تنظيم نبود اين سه عامل عکس تاريک‌تر و يا روشن‌تر از حد معمول مي‌شود.
چگونه نور سنج را بخوانيم؟

نورسنج به طور مستقيم به عکاس ميزان نور ورودي از طريق دريچه ديافراگم را نشان مي‌دهد و با تغيير درجه دريچه ديافراگم، سرعت شاتر و حساسيت نور، نور سنج هم تغيير مي‌کند. هر نقطه را در اصطلاح عکاسي يک استپ ( گام) مي‌خوانند.
کاربري نوردهي بيشتر (Overexpose) و نوردهي کمتر (Underexpose)
هر چند در بسياري موارد شما علامت نورسنج را در وسط قرار خواهيد داد اما در بعضي از شرايط نوري احتياج خواهيد داشت تا کمتري نوردهي را بيشتر يا کمتر از حد معمول کنيد.
در واقع گاهي نورسنج در شرايط خاص نوري اشتباه نورخواني مي‌کند و عکاس بايد اين اشتباه را با تنظيم دستي نورسنج اصلاح کند و گاهي تنها به منظور عکسبرداري‌هاي هنري و ويژه عکاس استپ‌ها را بالاتر و يا پايين‌تر تنظيم مي‌کند.
مثال‌هايي براي نوردهي بيشتر (Overexpose)

•سوژه نسبت به زمينه تيره‌تر است
•عکاسي در برف
•زماني که سوژه شما در نور شديد آفتاب در سايه قرار دارد
نور شديد در برف دوربين را گمراه مي کند (تصوير سمت راست) و با استفاده از يک تا يک و نيم استپ نوردهي بيشتر نور اصلاح مي شود (تصوير سمت چپ)
مثال هايي براي نوردهي کمتر (Underexpose)

•سوژه به نسبت زمينه بسيار روشن تر است
•ضد نور نمايش دادن سوژه
•در هواي بسيار ابري به منظور بالابردن اشباع رنگ ها (color saturation)
در اين تصوير به علت ضد نور شدن دوربين به اشتباه نور خواني مي‌کند (تصوير سمت راست) و با يک استپ نوردهي کمتر نور اصلاح مي شود (تصوير سمت چپ)
ترجمه: نفيسه مطلق