نکاتی درباره دوچرخه سواری بانوان

روي دوچرخه جوري محکم بنشينيد تا اگر مزاحمي لگدي بهتون زد يا نيشگوني گرفت يا اصلا محکم با کيفش کوبيد به سرتون نرين تو باقالي ها.( شايد اينجور پخش زمين شدنها باعث بشه که شما دوچرخه سواري رو کنار بگذاريد؛ ولي اينکارو نکنيداااا)

کلاه دوچرخه سواري فراموش نشه، هرچند مي دونم کلاه با وجود شال و روسري خيلي کله گندمون مي کنه!

سعي کنيد پنچر گيري،تنظيم ترمز و جا انداختن زنجير چرخ رو ياد بگيرين و براي کارهاي سطحي محتاج ديگران(مردها) نباشد.

هميشه تلمبه کوچک و آچر آلن همراهتون باشه!

نگذاريد حرفها و داستانهاي پدر، مادر، مادرشوهرتون در رابطه با دستگير کردن زنان دوچرخه سوار روحيه شما رو تضعيف کنه.

هميشه يادتون باشه ماده قانوني در رابطه با منع دوچرخه سواري بانوان وجود ندارد و نيروي انتظامي هم قانونگذار نيست ؛ پس با خيال راحت و اعتماد به نفس قوي ، شاد شاد برانيد و لذت ببريد.