هدف طراحی هدایای تبلیغاتی

هدف مناسبي ايجاد و تصوير مناسبي از آن بسازيم
اطلاع رساني در ميان افراد
نام محصول و نام تجارت خود را براي عموم آشنا کنيد
جذب مشتري براي آشنايي بيشتر با محصول و خدمات
ارائه خدمات و يا محصول خاص و ويژه

مزاياي هداياي تبليغاتي
هداياي تبليغاتي محصولاتي نمادين در تبليغات و ارتباطات است و بعنوان وسيله اي براي برقراري ارتباط با مشتري ومصرف کننده، علائم خاص، ياد آور حسن نيت فروشنده و هديه اي براي ايجاد انگيزه جهت شناخت هرچه بيشتر محصول قرار مي گيرد.
محصولات و هداياي تبليغاتي (Useful Promotional Gifts ) روشي بسيار عالي و موثر در زمينه تبليغ نام تجاري و فروش هرچه بيشتر محصولات شما مي باشد.
اين محصولات در ياد و خاطره افراد باقي مي ماند و به توسعه ارتباط با مشتريان و ايجاد بک تصوير ماندگار از نام تجاري شما کمک شاياني مي کند.
در مطالعه يکي از موسسات تحقيقاتي نشان داده شد که 83% محصولات معرفي شده با هداياي تبليغاتي را به ياد داشتند ولي تنها 7% از مصرف کنندگان تبليغي را که در تلويزيون ديده بودند به ياد داشتند. پاور بانک تبليغاتي
بسياري از اين شرکت کنندگان هداياي تبليغاتي را نگه داشته و 20% افراد بعد از دريافت هديه از آن محصول خريداري کرده اند.
در حال حاضر محصولات تبليغاتي نه تنها صرفا يک کالا بلکه بعنوان فرآيند تبليغات و بازاريابي ديده مي شود.
با توجه به کارايي و ماهيت هديه تبليغاتي، مدت زمان نگهداري و استفاده از آن وجود داشته که خود اين راهي براي ماندگاري نام تجاري و پيام کالا در اذهان و شناخت تبليغ کننده دارد.
با توجه به اينکه هديه تبليغاتي جلب مشتري را در پي دارد، انتخاب صحيح نوع هديه، بکارگيري خلاقيت در طراحي و مرتبط بودن آن با محصول و خدمت ارائه شده از اهميت بالايي برخوردار است.