همه قوانین و مقررات در دوچرخه سواری

مسافت براي مسابقات جاده يک روزه به شرح ذيل است :

رده حد اکثر مسافت – کيلومتر
جوانان 140
مردان زير 23 سال 180
بزرگسالان 250 ( جام جهاني )
200 ( ساير مسافت )

مسابقات ذيل با مسافتهاي سنتي برگزار مي شود : ميلان – سان رمو ، تورفلاندر پاريس – روبايکس ، لژه – باستون لژه ، تورهاي پاريس ، جيرو دي

لمباردي ، پاريس بروسيل

در مسابقات قهرماني جهان ، مسافتها به شرح ذيل مي باشد :

رده مسافت ( کيلومتر )

جوانان 120تا 140

مردان زير 23 سال 160تا 180

بزرگسالان 250 تا 280

برگزار کننده بايد تابلوهايي خاص موارد ذيل قرار دهد :

کيلومتر صفر ( شروع واقعي ) پنجاهمين کيلومتر و سپس 2،3،4،5،10،20،25 کيلومتري . در مسابقات که در يک مدار ختم مي شود ، تنها دورهاي باقيمانده نمايش داده مي شوند .

برگزار کننده همچنين مسافتهاي ذيل را تا خط پايان به نمايش مي گذارد : 500 متر ، 300 متر 200 متر ، 150 متر ، 100 متر ، 50 متر .

تمامي دوچرخه سواران مي توانند به همديگر کمکهايي از قبيل مبادله غذا ، نوشيدني ، لوازم يدکي و مانند آن ، بکنند .

قرض دادن يا تبادل تيوب تاير يا دوچرخه و يا مراقبت از دوچرخه سواري که مجروح شده است و يا عقب افتاده ، تنها درميان دوچرخه سواران هم تيم مجاز است . هل دادن دوچرخه سواران ديگر در تمامي شرايط ممنوع است . و موجب حذف امتيازات مي شود

در طي مسابقات قهرماني جهان ، تنها وسايل نقليه مذکور در ذيل مي توانند در مسابقه حرکت کنند :

(1) خودروي مدير مسابقه

(2) خودروي داور دوم

(3) خودروي داور سوم

(4) خودروي UCI

(5) خودروي رابط راديو – مسابقه

(6) آمبولانس

(7) خودروي پليس

(8) 6 خودروي بي طرف امداد جهت مسابقات زير 23 سال ، زنان بزرگسال ، زنان جوان و مردان جوان

(9) خودروهاي ملي جهت مسابقات مردان بزرگسال معبدوه چهار خودروي بي طرف امداد.

(10) وسايل نقليه تلويزيون ، که تعداد آنها با توافق ميان نمايندگان راديو و تلويزيون UCI مشخص مي شود .

(11) موتور سيکلت داور

(12) موتور سيکلت فلشکارت

(13) موتور سيکلت پليس

در مسابقات و يا مراحلي که مسافت آنها از 150 کيلومتر تجاوز نمي کند ، توصيه مي شود که دوچرخه سواران از نوشيدنيهايي که تنها از طريق خودروي تيم در اختيار آنها گذارده مي شود استفاده کنند . نوشيدنيها در قمقمه و يا فلاسک به آنها داده مي شود . لوازم و قطعات دوچرخه

دوچرخه سواران به آهستگي همطراز با خودروي مدير تيم حرکت مي کنند و مدير نوشيدني را در اختيار آنها قرار مي دهد . نوشيدني ها منحصراً در قسمت عقب خودروي داوران داده مي شود و به هيچ وجه در داخل دسته يا پشت آن داده نمي شود

دوچرخه سواران مي توانند از طريق پرسنل تيم خود ، امداد فني در يافت کنند اين امداد بوسيله واگنها و يا خودروهاي بي رنگ امداد صورت مي گيرد

موقعيت دوچرخه سوار در مسابقه هر چه که باشد ، وي اين امداد فني را تنها در قسمت عقب گروه و در حالت ساکن دريافت مي دارد . روغنکاري زنجيرها از طريق يک وسيله نقليه در حال حرکت ممنوع است .