همه چیز درباره سه پایهٔ دوربین

يک سه پايه? دوربين ميتواند تغييرات زيادي را در وضوح و کيفيت کلي‌ عکسها ايجاد کند. بعلاوه? فراهم کردن چندين تکنيک خاص، استفاده از سه پايه? دوربين، عکس گرفتن در نور کم با عمق ميدان بهتر را ميسر مي‌کند. اين مقاله‌ آموزشي تماماً درباره? چگونگي‌ انتخاب و استفاده? بهينه از سه پايه دوربينتان است.

 

 

چه زماني‌ بايد از يک سه پايه? دوربين استفاده کرد؟

عملکرد يک سه پايه دوربين واضح است: دوربين را در يک موقعيت دقيق نگه ميدارد. سه پايه، اين امکان را براي شما فراهم مي‌کند تا عکسي‌ واضح بگيريد، در حاليکه امکان دارد عکس به خاطر لرزش دوربين کدر بشود. اما چطور ميتوانيد بگوييد که چه زمان بايد و يا نبايد از يک سه پايه استفاده کرد؟ چه زماني‌ عکس تيره ميشود اگر دوربين با دست نگه داشته شده باشد؟

قانون يک بر روي فاصله? کانوني، يک قاعده? کلي‌ براي تخمين سرعت اکسپوژر است. اين بيانگر اين است که براي يک دوربين ?? ميليمتري، حداقل سرعت اکسپوژر بايد سريعتر از يک بر روي فاصله? کانوني در ثانيه باشد. به بيان ديگر، وقتي‌ از يک لنز با فاصله کانوني ??? ميليمتري بر روي يک دوربين ?? ميليمتري استفاده کنيد، سرعت اکسپوژر بايد سريعتر از ?/??? ثانيه باشد. در غير اين صورت نمي‌شود از کدر شدن عکس اجتناب کرد. براي دوربينهاي ديجيتال با سنسور کراپ شده، اول بايد فاصله? کانوني به معادل فاصله? کانوني دوربينهاي ?? ميليمتري تبديل شود.

علت اينکه اين قانون بستگي به فاصله? کانوني دارد به خاطر اين است که لرزش دوربين با زوم کردن به سمت سوژه بيشتر ميشود. اين مشابه زماني‌ است که شما سعي‌ مي‌کنيد با يک نشانه گر ليزري بر روي يک بخشي‌ از ديوار که در فاصله? دور قرار دارد نشانه گيري کنيد. هر چقدر که اين ديوار دورتر باشد، نشانه گر ليزري، به خاطر لرزش دست، بيشتر بالا و پايين ميپرد.