پنج مهارت اوليه در دوچرخه سواري

1) حرکت در سربالايي ها:
در سربالايي ها حالت بدن بايد کمي تغيير پيدا کند :
-بالا تنه کمي به جلو متمايل مي شود.
-با پنجه ، رکاب زده و پاشنه را به طرف پائين متمايل کنيد .
-در سربالايي تند در جلو زين قرار گرفته و رکاب بزنيد.
-از شاخ گاوي هاي فرمان استفاده کنيد.
- از دندهاي سبکتر بهره برده و سعي کنيد دور پا را بالا برده و آن را در حد ثابت نگه داريد.
- به تنفس خود نظم و آهنگ متناسب با حرکت پاها و بدن بدهيد .

حالت ايده ال در سربالايي هاي تند ، اين چنين مي باشد:
با خم شدن به طرف فرمان ، وزن بالا تنه را به جلو متمايل کنيد . بهترين وسيله براي اين امر شاخ گاوي فرمان است که از آن مي توانيد به نحو احسن بهره ببريد . باربند سقفي دوچرخه
برخلاف دوچرخه سواري بر روي سطوح هموار و جادهاي آسفالت ، هيچگاه در سربالايي هاي خاکي از روي زين بلند نشويد چرا که اين عمل وزن را از روي چرخ عقب برداشته و باعث خلاص چرخيدن چرخ عقب مي شود .
پيست شما کوهستان و جاده هاي خاکي بوده و دوچرخه سواري در چنين شرايطي ، نياز به تکنيکهاي خاص خود را دارد که حتما بايد آنها را رعايت کنيد

2) حرکت در سرازيري ها :
در سراشيبي ها يک اصل عمده را هيچگاه فراموش نکنيد و آن اينکه تحت هيچ شرايطي نگذاريد چرخ عقب دوچرخه شما بلند شود و اين ميسر نيست مگر با داشتن تجربه و دانش کافي . يکي از پارامترهاي مهم و بسيار اساسي که مي تواند سرعت شما را در سراشيبي ها به بالا ترين حد ممکن برساند اعتماد به نفس شماست . چه در مورد خود و چه در مورد دوچرخه تان ، تا سر حد امکان با رعايت نکات ايمني از قبيل داشتن يک کاسکت خوب و استاندارد ، دستکش مناسب ، زانو بند ، ساق بند ، کتف بند ، مي توان تا حد زيادي از بروز حوادث جلوگيري کرد . با دارا بودن وسايل فردي فوق همواره بايد اين يقين را داشته باشيد که اگر کنترل دوچرخه را از دست داديد و به زمين اصابت کرديد ، هيچ آسيبي شما نخواهد رسيد . اين اطمينان دروني تنها يکي از عوامل مهم براي دست يافتن به سرعتهاي بالا نيست . عامل دوم و مهمتر يک دوچرخه استاندارد و مناسب است . شما همانطور که با رعايت نکات فوق در مورد خود اطمينان پيدا مي کنيد بايد در مورد دوچرخه تان هم اطمينان کامل را داشته باشيد تا در هر زمان که اراده کرديد ، ترمز کنيد و يا بتوانيد بدون دغدغه خاطر مانور بدهيد .

نکته بعدي که حائز اهميت است ، داشتن يک حالت ايده آل بدن در سراشيبي هاست که به دليل جاذبه زمين و زاويه شيب هاي تند شما نا خود اگاه به طرف جلو متمايل مي شويد و اين امر سبب وارد آمدن وزن بدن بر چرخ جلو و تمايل مرکز ثقل به طرف جلو ، و در نتيجه باعث از دست دادن کنترل دوچرخه و بالطبع بلند شدن چرخ عقب و از دست دادن کنترل دو چرخه مي شود .

دو حالت کلي براي گرفتن فرم مناسب در سراشيبي هاي تند يعني سراشيبي هاي سنگلاخ و ناهموار و سراشيبي هاي هموار و با شيب تند وجود دارد . در سراشيبي هاي ناهموار و سنگلاخ هيچگاه بر روي زين ننشينيد اولا اين امر باعث وارد آمدن شک به باسن شما شده و عوارض جسمي در بر خواهد داشت پس بهترين حالت اين است که ميله زين را از حد معمول کمي پائين تر بياوريد تا فاصله اي ميان زين و باسن ايجاد شود تا شکهاي وارده در اين فاصله خنثي شود سپس روي پدالها بايستيد . باسن را از زين عقبتر قرار دهيد ، زانوها را کمي خم کنيد و با کشاله ران ، زين را در بر بگيريد . اين حالت باعث مي شود تا 1)مرکز تقل شما به عقب متمايل شود . 2) با قسمت داخلي ران (کشاله ران ) زين را در بر بگيريد ، در اين حالت مي توانيد کنترل عقب دوچرخه را در اختيار داشته باشيد و به طور دائم و مستقيم بر زين فشار وارد آوريد تا بر جلو تمايل پيدا نکنيد . با زانو و بازوهاي خم شده مي توانيد از شکهاي وارده تا حد زيادي جلوگيري کنيد . اين حالت قدرت مانور شما را به بالاترين حد ممکن مي رساند . با رعايت تمامي نکات فوق و دارا بودن بهترين دوچرخه کوهستان باز هيچ دليلي براي به خطر انداختن جانتان وجود ندارد . دارا بودن تمرکز کامل و يک ديد قوي و شناخت نسبي به مسير و قدرت مانور بالا ، بسيار مهم است .

3) ترمز گرفتن :

با اينکه جنس ، مدل و نوع ترمز در نگه داشتن و کنترل دوچرخه در سرعتهاي بالا بسيار مهم است ف ولي از آن مهمتر نحوه صحيح استفاده کردن از ترمز مي باشد . ترمز جلو بيش از 70% در نگه داشتن چرخ موثر مي باشد . نحوه درست استفاده کردن از ان را فرا بگيريد .

تمرين :

نحوه استفاده با هر دو ترمز - ترمز به فرم ABS - ترمز قبل از پيچ و حرکت - عدم گرفتن ترمز جلو در سنگلاخها

4) پرش و عبور از موانع کوتاه :

هر مقدار هم که با احتياط به طرف پائين در حرکت باشيد باز با اين حال ، پرش امري اجتناب ناپذير بوده و مي بايست براي فرار از خطر ، به سرعت ، حالت پرش به خود گرفته و از روي موانع پرش کنيد . پرش در حالتهاي مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرد . همانند يک سنگ در جلو راه ، عبور از چاله ها ، رد کردن موانع و . . . براي عبور چرخ جلو از مانع يک راه حل بسيار ساده و همشگي وجود دارد و ان بلن کردن چرخ جلو از روي زمين با دستهاست (تک چرخ ) . براي بلند کردن چرخ عقب و بدنه دوچرخه چه راه حلي پيشنهاد مي کنيد ؟ بدون وجود فيکسها در پنجه رکاب ، شما قادر به سبک کردن چرخ عقب نيستيد . فيکسها ي رکاب ، کف پاي شما را به پدالها ثابت نگه مي دارند.
بهترين حالت ديد عمومي حدود 10 متر و ديد چرخ جلو 2 متر است ، اما باز اين نيز مانند موارد فوق بستگي تام به نوع مسير انتخابي شما خواهد داشت چنين ديدي کمک بسيار ي به شما خواهد کرد تا حالت مناسب را نسبت به مانعي که با آن مواجه مي شويد به خود بدهيد . نقش کمک فنرهاي متعددي که بر روي دوچرخه به منظور گرفتن شکها قرار دارد بسيار حائز اهميت و غير قابل انکار است ، اما بهترين کمک فنر ممکن ؛بدن خود شماست که با گرفتن حالت مناسب مي توانيد نيروهاي وارده را تا حد زيادي خنثي کند . حالت دستها ، پاها و ستون فقرات نيز بسيار مهم و حياتي است . چهار عامل ، سرعت شما را در سراشيبي ها به بالا ترين حد ممکن مي رساند :

- اطمينان به خود از لحاظ بالا بردن نکات ايمني فردي
- اطمينان به دوچرخه تان از لحاظ لوازم و قطعات
- داشتن تجربه کافي
- حالت صحيح بدن در سرا شيبي هاي تند
فيکسهاي پدال نيز بسيار کمک خوبي خواهند بود چرا که بر شکهاي وارده ، خطر در رفتن پا از روي پدالها وجود دارد پس در کارهاي جدي از فيکس پدال استفاده کنيد .

توصيه : هيچگاه اعتماد به نفس خود را از دست ندهيد ، هر لحظه که فکر کرديد و وسوسه شديد که زمين خواهيد خورد اين لحظه اي است که دوچرخه ، شما را به زمين خواهد زد ؛ با يک حالت ستيز و قدرت و نرمي به استقبال سراشيبي ها رفته و به خود تلقين کنيد که هرگز تعادل خود را از دست نمي دهيد .

5) دور زدن :

در دوچرخه سواري کوهستان بر خلاف دوچرخه سواري کورسي با عوارض و ناهمواريهاي متفاوت و گوناگوني مواجهه هستيم و به همين منظور نمي توان يک نسخه تمام عيار براي کليه پيچها بيان نمود :

در پيچهاي جادهاي اسفالت و مسطح همانند دوچرخه سواري کورسي زانوي سمت داخل پيچ را کمي بيرون داده و زانوي مخالف را به طرف داخل فشار مي آوريم - در پيچهاي خاکي مي توان از اين روش استفاده کرد و بسته به نوع مسير مي توان پاي سمت موافق پيچ را از رکاب خارج کرده و از آن براي تعادل کمک گرفت - اگر اطمينان داريد که از سمت روبرو وسيله به سمت شما تردد نمي کند از کل عرض جاده براي بردن پيچ بهره ببريد . ( در جادهاي خاکي ماشين رو مراقب وسط جاده باشيد ، بدليل اينکه در اين جاده ها در مسير هاي که چرخ اتومبيل هستند جاده کوبيده شده و در وسط خاکي نرم و لغزنده قرار دارد ، حرکت در عرض جاده مي تواند خطرناک باشد)
-پيچيدن با سرعت پايين و شيبهاي تند و با زاويه کم را تمرين کنيد .