چند راهکار ساده برای آشنایی هر چه بهتر با نورپردازی پرتره

در اين مقاله به بررسي نقش لوازم آتليه (اصلاح کننده هاي نور) در ارائه تصاوير بهتر مي پردازيم.
1.ايجاد تصوير با استفاده از يک فلاش استوديويي با زاويه تابش 90 درجه بدون سافت باکس
درست است که با حداقل امکانات عکس پرتره را گرفتيم ولي نتيجه بسيار نا اميد کننده خواهد بود. عکس زير را مشاهده کنيد, بافت چهره و پوست مدل به خاطر نوع نور پردازي بسيار متخلخل است و سايه هاي فرواني در نيم رخ مخالف ديده مي شود. فلاش هاي استوديويي بدون اصلاح کننده هاي نور مرسوم در آتليه (سافت باکس، چتر و...) باعث تيزي نور و عدم يکنواختي نور خواهند شد. اصلاح کننده هاي نور باعث پخش يکنواخت نور بر روي سوژه خواهند شد, نتيجه را در مراحل بعد دنبال کنيد.

2. يک فلاش استوديويي با سافت باکس و رفلکتور در مقابل بازاويه تابش 90 درجه
نتيجه بسيار بهتر از مرحله قبل شد، سافت باکس باعث شد نور بسيار نرم تر و طبيعي تر به سمت سوژه هدايت شود. اثر ديفيوزرها مانند ابر مقابل خورشيد است, نور بسيار ملايم و مناسب براي عکاسي. رفلکتور مقابل فلاش، نور را به سمت رخ سايه دار هدايت مي کند همچنين مي توان با تغير رنگ رفلکتور, رنگ نور (کلوين) بازتاب شده بر چهره را اصلاح نمود. چتر هاي آتليه ايي نيز همانند سافت باکس نور بيشتري را با دفيوز کمتر پخش مي کنند.