چه نوع محافظت مورد نیاز دوربین است؟

کيف دوربين در انواع مدل‌ها با مواد اوليه مختلف و پوشش‌هاي داخلي متفاوت عرضه مي‌شود. به طور کلي، کيف هر چه ضخيم‌تر باشد حفاظت بيشتري را ارائه مي‌دهد. البته توجه داشته باشيد که محافظت بيشتر به معناي يک کيف سنگين‌تر است. چه چيزي براي شما مهم است؟ نگهداري تجهيزات محافظت شده يا در دسترس بودن آن‌ها؟ اگر مي‌خواهيد فقط يک کيف داشته باشيد، مطمئن شويد که تجهيزات شما را در همه نوع عکاسي که انجام مي‌دهيد، محافظت کند. اگر بيش از يک کيف انتخاب مي‌کنيد، مي‌توانيد يکي براي محافظت و ديگري را براي سبکي در حمل و نقل انتخاب کرده و بسته به موقعيت آن‌ها را عوض کنيد. اگر به عکاسي در فضاي بيروني مي‌پردازيد، انتخاب کيفي که در مقابل باران مقاوم باشد هم ايده خوبي است.

نياز به دسترسي سريع به دوربين داريد؟
برخي از کيف‌ها براي نگهداري دوربين با لنز متصل طراحي شده‌اند، آماده براي عکاسي و دسترسي سريع. در زمان انتخاب کيف دوربين عکاسي، اگر نياز به بيرون آوردن دوربين و در يک لحظه داريد، مطمئن شويد که مي‌توانيد دوربين را با لنز متصل در کيف قرار دهيد. به طور کلي، کيف‌هاي رودوشي و کوله تک بند براي دسترسي به وسايل راحت‌تر هستند، اما در کوله پشتي بايد يک بند را از شانه جدا کرده و کيف را به سمت جلو آورد تا همه چيز در دسترس باشد.