چگونه از رفلکتور در عکاسی استفاده کنم؟

دياگرام بالا استفاده ابتدايي از رفلکتور را نشان مي دهد. در عکس اصلي که بر طبق دياگرام بالا گرفته شده است، يک نور طبيعي قوي از بغل و از بيرون از پنجره به انبار تاريکي مي تابد.
سوژه ما که به ماشين خاک گرفته تکيه داده خيلي خوب ديده مي شود، ولي سمت چپ او کاملاً در تاريکي است. ما نمي خواستيم اين تاريکي را به طور کامل از بين ببريم، اما مي خواستيم کمي نور داشته باشيم تا بتوانيم جزئياتي از صورت مدل را ببينيم و همچنين بتوانيم تضادي بين رنگ آبي لباس مدل و رنگ سياه پس زمينه ايجاد کنيم تا مدل ما از پس زمينه کنده شود (جدا و متمايز شود).
با قرار دادن رفلکتور در کنار سوژه و خارج از کادر دوربين، توانستيم نور را بر روي قسمتي که مي خواستيم منعکس کنيم، کاري بسيار ساده و در عين حال بسيار مؤثر!