کیف چه اندازه‌ای مورد نیاز است؟

در انواع اصلي کيف دوربين هم اندازه‌ها متفاوت است. شما مي‌خواهيد مطمئن شويد که تمام تجهيزات‌تان مکان تعيين شده‌اي دارند. اگر وسايل زيادي داريد، بايستي يک کيف دوربين بزرگ براي نگهداري مطمئن همه چيز و يک کوچکتر براي زماني که به همه لنزهاي خود نياز نداريد، انتخاب کنيد. توضيحات محصول را براي اطلاع از تعداد بدنه‌هاي دوربين و لنزهايي که مي‌تواند در آن جاي بگيرد را بررسي کنيد. بسياري از کيف‌ها نوع لنز سازگار را نيز مشخص کرده‌اند، (از آنجا که لنز 35mm بسيار کوچکتر از لنز تله 600mm است). اگر مطمئن نيستيد، ابعاد و اندازه را بررسي کنيد.

آيا شبيه کيف دوربين به نظر مي‌رسد؟
ممکن است سوال احمقانه‌اي به نظر برسد، اما اگر اکثر اوقات در محيط‌هايي با رفت و آمد زياد عکاسي مي‌کنيد، ممکن است بخواهيد کيفي را انتخاب کنيد که به نظر نيايد حاوي تجهيزاتي با ارزش چند ميليون تومان است. کيف‌هاي پرنقش و نگار و فانتزي گاهي اوقات هدف بزرگتري براي سرقت هستند. برخي کيف‌هاي دوربين بيشتر شبيه کيف سامسونت يا کيف پول هستند، اين‌ها هنوز هم ممکن است وسوسه دزدي داشته باشند، اما نه تا اندازه‌ي کيفي که نشان دهد ارزش محتويات آن بيش از يک کيف دستي معمولي است.