۲۰۰۶ سال تاریک دوچرخه سواری

سالي که گذشت سالي بسيار بد براي ورزش دوچرخه سواري بود. دوچرخه سواري جاده در سال ???? يکي از بدترين سال هاي خود را تجربه کرد. بحران ها و محروميت هاي فراوان براي دوچرخه سواران و تيم هاي آنها باعث شد تا حتي معتبرترين تورهاي دوچرخه سواري نيز تحت الشعاع قرار گيرد و به نظر مي رسد سال آينده نيز وضعيت اگر بدتر از امسال نباشد بهتر نخواهد بود.
در آغاز سال ???? سوالات و نکات مبهم بسيار زيادي در مورد چشم انداز اين رشته ورزشي به ذهن مي رسد که آنها را با هم مرور مي کنيد.
مديران سه تور معتبر دوچرخه سواري سال ها است که با اتحاديه بين المللي دوچرخه سواري درگير هستند. اين اتحاديه مديريت و رهبري کليه مسابقات دوچرخه سواري در سطح جهان را به عهده دارد.
دليل اصلي اختلاف و درگيري مديران تورهاي معتبر بين المللي با اتحاديه بين المللي دوچرخه سواري بر سر پول و نيز قدرت است. مديران توردوفرانس، جيرودي ايتاليا و تور اسپانيا از اين نکته که اتحاديه بين المللي دوچرخه سواري روزبه روز قدرت اجرايي بيشتري در برگزاري اين تورها به دست مي آورد ناراضي هستند. کوله دوچرخه سواري
استدلال آنها اين است که تمام هزينه هاي برگزاري اين مسابقات را بايد ميزبانان بپردازند پس چرا وقتي پاي سود به ميان مي آيد آنها سهمي منطقي به دست نياورند. بسياري از همين مديران عقيده دارند که اتحاديه بين المللي دوچرخه سواري از سود تبليغات برگزاري اين سه تور معتبر بين المللي تا اين حد قدرت يافته است و نبايد اجازه داد که اين اتحاديه بيش از اين قدرت پيدا کند. البته طرف مقابل اين درگيري يعني اتحاديه بين المللي دوچرخه سواري نيز بهانه هاي خود را دارد. مهم ترين بهانه اين اتحاديه براي کنار نيامدن با مديران تورهاي معتبر بين المللي تحقيقاتي است که اخيراً اسپانيايي ها در مورد دوپينگ دوچرخه سواران انجام داده اند. اين موضوع اتحاديه ها را بسيار عصباني کرده که دليل آن هم مشخص است.
در اين آزمايش ها و تحقيقات نام تعدادي از دوچرخه سواران مطرح و صاحب عنوان نيز مطرح شده و حتي بعضي از آنها هم با محروميت هايي مواجه شده اند. عدم حضور اين دوچرخه سواران در مسابقات بين المللي باعث کاهش درآمد اتحاديه شده است.
تحقيقات اسپانيايي ها از ماه مه آغاز شده و تا ژوئن امسال که نيمي از سال گذشته نيز ادامه خواهد يافت. اگر قرار باشد اين تحقيقات تا ماه ژوئن امسال ادامه يابد و هر دوچرخه سواري که با افراد مظنون به استفاده از دوپينگ همکاري کرده باشد محروم شود يک مشکل بسيار بزرگ ايجاد خواهد شد که امسال هم در توردوفرانس وجود داشت. بايد ديد در صورت محروميت دوچرخه سواران معروف آيا تيم هاي آنها باز هم حاضر خواهند شد قهرمانان خود را از شرکت در تورهاي مهم محروم کنند و از سود قابل توجهي که به دست خواهند آورد چشم پوشي کنند.

به عنوان مثال مسابقات توردوفرانس در سال ???? کاملاً تحت تاثير غيبت ايوان باسو و يان اولريش دو شانس اول قهرماني قرار داشت. ايوان باسو چند هفته قبل از آغاز توردوفرانس ???? با تيم امريکايي Discovery Channel قرارداد امضا کرد و به اين تيم پيوست.

يان اولريش نيز همچنان بدون تيم مانده است. هر دوي اين دوچرخه سواران نامدار از شرکت در مسابقات توردوفرانس سال گذشته محروم شدند در حالي که جزء مدعيان درجه اول قهرماني به شمار مي آمدند. اتهام آنها نيز اين بود که با يک لابراتوار در مادريد که مواد نيروزا توليد مي کرد همکاري مي کردند، در حالي که اين اتهام هنوز به اثبات نرسيده است.

البته پيوستن ايوان باسوي ايتاليايي به تيم ديسکاوري چنل چندان هم بدون سروصدا نبود. اتحاديه حرفه يي تيم هاي دوچرخه سواري از اين اقدام تيم ديسکاوري چنل که پيش از آن توسط لانس آرمسترانگ رهبري مي شد شديداً انتقاد کرد. دليل مخالفت آنها نيز اين بود که امضاي قرارداد با باسو و يا ديگر دوچرخه سواران نامدار براي تيمي مثل ديسکاوري چنل که تيمي بسيار قدرتمند و صاحب نفوذ است چندان وجهه خوبي ندارد به اين دليل که باسو چند روز قبل از پيوستن به اين تيم امريکايي به شکلي عجيب و بحث برانگيز از تيم دانمارکي CSC جدا شده بود.

البته به نظر مي رسد دليل اصلي اين انتقادها و مخالفت ها در مورد پيوستن باسو به ديسکاوري چنل به اين دليل است که اين تيم امريکايي خواهد توانست باز هم مانند سال هاي گذشته که توسط آرمسترانگ چند قهرماني پياپي در توردوفرانس که معتبرترين تور دوچرخه سواري در سطح جهان است به دست آورد و اين بار توسط باسو اين حاکميت را ادامه دهد، اما در هرحال باسو از شرکت در توردوفرانس محروم شد تا نوار موفقيت هاي دوچرخه سواران تيم ديسکاوري چنل قطع شود.

نکته جالب در مورد محروميت باسو اين است که او در حالي از شرکت در معتبرترين تور دوچرخه سواري دنيا محروم شد که تا امروز و با گذشت حدود شش ماه از اين مسابقات هيچ اتهامي ثابت نشده است.

به همين دليل فدراسيون دوچرخه سواري ايتاليا يکي دو ماه پيش محروميت باسو را براي شرکت در مسابقات داخلي لغو کرد. البته باسو نيز با عدم شرکت در آزمايش ها و تحقيقات ظن مسوولان برگزاري توردوفرانس را بيش از پيش تقويت کرد.
منبع: افتاب