Tripod

سه پايه يا Tripod ( برگرفته از واژه ي يوناني Tripodis )، ساده ترين شکل فضائي پايدار در طبيعت است که براي تحمل وزن و ثبات آن استفاده ميشود. اين وسيله قابليت حمل آسان داشته ( Portable ) و عملکردي بسيار انعطاف پذير دارد. اين وسيله ي ساده و کارآمد، بجز در برقراري آلات و ادوات عکاسي، در برقراري ادوات و آلات جنگي ( از جمله سه پايه ي تيربار، توپ، و ... )، آلات و ادوات مهندسي ( دوربينهاي ترازياب، زاويه ياب، فاصله ياب، Total Station ها و ... ) و نيز در برپائي و استقرار آلات و ادوات نجومي بکار ميرود. سه پايه هاي بسيار ساده اي نيز در طي قرون و اعصار، توسط بشر براي کار هاي گذرا مورد استفاده قرار گرفته است. از آن جمله، ميتوان به سه تکه چوب بلند که از بالا با رشته اي بهم محکم شده و سه انتهاي آن را در زمين فرو رفته و از راس آن، ظرف فلزي پخت و پز را آويزان نموده و زير آن آتش ميافروختند، اشاره نمود.

سه پايه هاي عکاسي، به منظور از بين بردن لرزش دوربين در هنگام اکسپوز شدن بکار ميروند تا عکسها واضح ( Sharp ) ثبت شوند. هميطور در نوردهي هاي طولاني ( Long Exposure ) و نيز نوردهي هاي متوالي منقطع ( Time Laps shots ) دستيار هميشگي عکاسان هستند. در فيلمبرداري نيز، بمنظور ايجاد بستري براي توليد حرکت نرم، قابل کنترل و بدون لرزش دوربين استفاده ميشود. در دوربينهاي عکسبرداري قديمي، که زمان اکسپوز شدن ( بعلت حساسيت پائين فيلم ) تقريباً طولاني بود، از يک سه پايه ي چوبي براي استقرار و ثبات دوربين استفاده ميکردند. امروزه آن سه پايه هاي چوبي، جاي خود را به سه پايه هاي آلومينيومي و فيبر کربني ( که سبک تر و محکمتر هستند ) داده اند. براي راحتي حمل و نقل، هر کرام از پايه ها را طوري طراي کرده اند تا مثل آنتن تلسکوپي در هم جمع شده تا طول آن کاهش يابد. پايه هاي سه تکه و چهار تکه ( Three or Four Segments ) مصطلح ترين آن ها هستند.


امکانات عمومي اي که يک سه پايه عکاسي ميتواند داشته باشد:

امکان تغيير زاويه ي هر کدام از پايه ها بصورت مستقل
امکان نصب انواع هد ها ( سر سه پايه، و يا Tripod Heads ) بر روي آن
امکان تغيير ارتفاع سر سه پايه ( Head ) توسط شفت عمودي ( Vertical Shaft / Elevator )
امکان آويزان کردن وزنه ي اضافي، بمنظور پايداري بيشتر و عدم لرزش دوربين در باد و يا آب روان
امکان تغيير زاويه ي شفت بالا و پائين رونده به اندازه ي 90 درجه، بمنظور ايجاد انعطاف بيشتر در تنظيم دوربين براي منظور ريز-نگاري ( Macro Photography )

سه پايه هاي مختلف، قادر به تحمل اوزان مختلف هستند. قطر لوله هاي پايه، و نيز جنس و نوع طراحي اتصالات آن، در ميزان تحمل وزن سه پايه تاثير بسزائي دارند.سر سه پايه هاي عکاسي ( Tripod Heads ) نيز انواع گوناگوني دارند که هر يک براي کاربردي خاص طراحي شده است.